Sygnity dla Energetyki


 

Sygnity jest w ścisłej czołówce największych dostawców rozwiązań i usług dla tego segmentu rynku. Wyprodukowana w Polsce energia jest w większości sprzedawana i rozliczana za pośrednictwem naszych aplikacji. W ten sposób wspomagamy rozwój polskiego sektora energetycznego.

Osiągnięcia

Zbudowaliśmy rozwiązania IT do zarządzania krajowym rynkiem bilansującym. Pracujemy z największymi grupami energetycznymi, przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi i przemysłem w Polsce. 8 na 10 klientów zmieniających sprzedawcę energii otrzymuje rachunki z naszych systemów. Jedyni w Polsce mamy doświadczenie w rozliczeniach dystrybutorów z prosumentami.

Główni Klienci

 
PSE
PGE
TAURON
ENEA
ENERGA
Stredoslovenska Energetika
Przedsiębiorstwa ciepłownicze i wodociągowe
Wolnorynkowi sprzedawcy energii
 
 

Oferta

  Wytwarzanie energii elektrycznej
Zarządzanie operacyjne i finansowe
Zarządzanie procesami biznesowymi
Zarządzanie majątkiem
  Dystrybucja energii
Akwizycja i zarządzanie danymi pomiarowymi
Bilansowanie sieci
Rozliczenia i komunikacja z prosumentami
Zarządzanie majątkiem sieciowym
  Rynek bilansujący
Planowanie i sterowanie
Wymiana informacji między uczestnikami
hurtowego rynku energii
  Sprzedaż energii na uwolnionym rynku
Sprzedaż energii
Optymalizacja zakupów energii przez odbiorców
Obsługa klienta - system OCS
 
 

Kluczowe rozwiązania

SONET-ENERGETYKA
wytwarzanie energii elektrycznej > zarządzanie majątkiem

Zarządzanie operacyjne i finansowe majątkiem,
wartym miliard złotych.

AMIgoS
dystrybucja energii > akwizycja i zarządzanie danymi pomiarowymi

Zarządzanie akwizycją danych pomiarowych, na potrzeby rozliczeń
z klientami i bilansowania sieci.

SOWE EL
rynek bilansujący > planowanie i sterowanie

System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami dla uczestników
rynku, dysponujących JWCD. Umożliwia wymianę informacji
z systemem Operatora Systemu przemysłowego.

WIRE_UR
rynek bilansujący > wymiana informacji między uczestnikami hurtowego rynku energii
Wymiana informacji handlowych, pomiarowych i technicznych
między uczestnikami rynku bilansującego.

CFS
zarządzania portfelem > system do prognozowania
Przedsiębiorstwa obrotu mediami/przedsiębiorstwa 
zaangażowanew proces dostawy mediów/ przedsiębiorstwa
produkcyjne świadomie zarządzające zużyciem mediów, w tym
wytwórcy energii odnawialnej i tradycyjnej. Wspiera użytkownika
w generowaniu prognozy zapotrzebowania i wytwarzania, jako sumy potrzeb (prognoz) wyznaczanych rożnymi metodami na obiektach.

CFS
handel > system do prognozowania
System dedykowany grupom użytkowników zajmujących się obrotem towarów. Interfejs skonstruowany w sposób intuicyjny i ergonomiczny, umożliwiając synchronizację danych w trybie on-line. Wspiera działalność handlową zarówno na giełdzie towarowej TGE, jak również przy zawieraniu transakcji OTC,  jak i na platformach brokerskich. Umożliwia bieżącą aktualizację otwartej pozycji handlowej oraz archiwizację wszystkich zleceń i transakcji. Wspomaga proces obrotu energią, PM i gazem na rynkach godzinowych i terminowych. Posiada połączenie online poprzez API z Condico Trade oraz z IRGIT.