Sygnity dla Finansów

 

Sygnity jest ekspertem w dziedzinie usług i rozwiązań informatycznych dla banków i instytucji finansowych oraz ubezpieczeń. Swoim zaangażowaniem wspieramy rozwój polskiego sektora finansowego.


Osiągnięcia


Nasi Klienci to 18 z 20 największych banków w Polsce. Uczestniczyliśmy we wszystkich ważniejszych fuzjach bankowych ostatnich lat. 1/3 domów maklerskich składa zlecenia giełdowe przez nasze systemy. Dzięki nam w Polsce możliwe są przelewy natychmiastowe. Więcej na temat osiągnięć na stronie http://www.sygnity.pl/nasza-oferta/


Główni Klienci

 
 • Raiffeisen Bank
 • PKO Bank Polski
 • Credit Agricole
 • UniCredit Group
 • Alior Bank SA
 • Deutsche Bank
 • Bank Millennium SA
 • Bank Zachodni WBK
 • Bank BGŻ
 
 

 

Oferta

 


Systemy transakcyjne
 • Centralne systemy bankowe
 • Obsługa transakcji międzybankowych
 • Obsługa transakcji walutowych
 • Naliczanie opłat za transakcje

Bankowość elektroniczna
 • Korporacyjna bankowość elektroniczna
 • Usługi B2B

Rozwiązania dla domów maklerskich
 • Komunikacja z systemami giełdowymi
 • Kupno/sprzedaż papierów wartościowych

Automatyka bankowa
 • Automatyzacja bankowości oddziałowej
 • Automatyzacja centrów obsługi gotówki

Ubezpieczenia
 • Sprawozdawczość obligatoryjna

Sprawozdawczość i ryzyko
 • Automatyzacja procesów sprawozdawczych

 
 

Kluczowe rozwiązania

 


Profile
FLEXCUBE
T24
systemy transakcyjne > centralne systemy bankowe

iSygnum
bankowość elektroniczna > korporacyjna

Bankowość elektroniczna dla klientów korporacyjnych.


Express Elixir
systemy transakcyjne > obsługa transakcji międzybankowych

Realizacja międzybankowych przelewów błyskawicznych.


Konektory
bankowość elektroniczna > usługi B2B

Konektory do systemów ERP.


iKantor
systemy transakcyjne > naliczanie opłat za transakcje

Kupno i sprzedaż walut online, z możliwością prowadzenia giełdy walut.


Talaris / Glory TCR
automatyka bankowa > automatyzacja bankowości oddziałowej

Automaty kasjerskie z recyklingiem gotówki, obniżające koszty funkcjonowania placówek bankowych.


FlexiFee
systemy transakcyjne > naliczanie opłat za transakcje

Naliczanie opłat i prowizji w kanałach elektronicznych i testowanie elastyczności cenowej nowych usług.


Wrzutnia nocna
automatyka bankowa > automatyzacja bankowości oddziałowej

Księgowanie środków w momencie dostarczenia gotówki do wrzutni.


Maestro
rozwiązania dla domów maklerskich >
komunikacja z systemami giełdowymi

System maklerski, integrujący się z wieloma bankowymi systemami front/back office.


Glory
automatyka bankowa > automatyzacja centrów obsługi gotówki

Automatyzacja pracy centrów obsługi gotówki.


Sidoma Play
rozwiązania dla domów maklerskich >
komunikacja z systemami giełdowymi

Ergonomiczny dostęp do systemu maklerskiego z urządzeń mobilnych.


SPID
sprawozdawczość i ryzyko > automatyzacja procesów sprawozdawczych

Automatyzacja procesów gromadzenia danych, raportowania obligatoryjnego (KNF, BFG, MF) oraz raportowania wewnętrznego Sprawozdawczość i Zarządzanie Ryzykiem w jednym narzędziu.


Sidoma
rozwiązania dla domów maklerskich >
komunikacja z systemami giełdowymi

Obsługa klientów, realizacja zleceń i sprawozdawczość biur maklerskich. Systemy Sidoma i Maestro działają w 12 z 37 domów maklerskich w Polsce.


Zarządzanie Ryzykiem
sprawozdawczość i ryzyko > automatyzacja procesów sprawozdawczych

Rodzina rozwiązań SPID do szacowania ryzyka wg dziedzin, m.in. Basel II – ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko rynkowe. Pełna integracja z modułami Sprawozdawczości pozwala na automatyczne raportowanie wg ITS.


Sidoma
ubezpieczenia > sprawozdawczość obligatoryjna naliczanie opłat za transakcje

Automatyzacja procesów sprawozdawczych, m.in. Solvency II i FATCA.