Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Połączenie księgozbiorów dwóch uczelni oraz stworzenie nowoczesnej biblioteki naukowej

 

Firma Max Elektronik (Grupa Sygnity) wdraża szereg rozwiązań informatycznych dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINIBA) – wspólnego przedsięwzięcia Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem projektu jest połączenie księgozbiorów dwóch uczelni oraz stworzenie nowoczesnej biblioteki naukowej, która będzie wspierała studentów oraz pracowników naukowych aglomeracji śląskiej w ich codziennej pracy.

Firma Max Elektronik wspiera to przedsięwzięcie, wdrażając rozwiązania informatyczne od  2010 r. W pierwszej kolejności zadaniem spółki było przygotowanie do połączenia baz danych Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej. Obie te biblioteki dotychczas pracowały w systemie Prolib w odrębnych instalacjach. W tym celu zintegrowano bazy danych systemu Prolib, z uwzględnieniem odrębności majątkowych. Opracowano także moduł Sygnatura Wolnego Dostępu (SWD), który usprawnia proces zmiany sposobu ułożenia zbiorów w bibliotece. SWD umożliwia równoległe prowadzenie tego procesu z codzienną realizacją zadań bibliotecznych. Następnie powstał moduł Przeprowadzka, dzięki któremu możliwe jest przeniesienie księgozbioru z jednej lokalizacji do drugiej z zachowaniem pełnej kontroli nad zasobami. Dodatkowo przygotowano funkcjonalność pozycjonowania księgozbioru w przeglądarkach za pomocą linkowania Google w module OPAC WWW. Równolegle od 2010 r. trwał również proces utworzenia bazy zawierającej zindeksowane zasoby obu bibliotek przystosowane do udostępniania zbiorów w wolnym dostępie.


Kolejnym etapem prac było dostarczenie przez zespół Max Elektronik wspólnie z firmą Arfido Sp. z o.o. systemu zabezpieczeń zbiorów i obsługi samo-wypożyczania w technologii RFID wraz ze sprzętem RFID. Dzięki temu, wszystkie pozycje księgozbioru będą docelowo identyfikowane za pomocą etykiety chipowej w technologii radiowej, co zautomatyzuje pracę bibliotekarzy, w szczególności w zakresie koordynowania procesu wypożyczeń i zwrotów. Biorąc również pod uwagę, że ok. 400 000 pozycji księgozbioru zostanie udostępnionych w tzw. Wolnym Dostępie, technologia RFID umożliwi również zabezpieczenie zbiorów przed nieuprawnionym wyniesieniem ich z biblioteki.  Ponadto, w CINIBA zostanie uruchomione najnowocześniejsze w Polsce urządzenie do samodzielnych zwrotów – „wrzutnia” mechaniczna RFID z zamykanym otworem wrzutowym do zwrotów z taśmociągiem, sorterem do 5 stref i wózkami na zwracanie książki. Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w CINIBA są zintegrowane urządzenia informacyjne WiFi-RFID Bookview – są to komputery typu all-in-one rozbudowane o czytniki RFID do odczytu kart typu MIFARE i etykiet RFID umieszczonych na książkach. Urządzenie prezentuje informacje o nowościach zakupionych przez bibliotekę oraz wiadomości lub komunikaty biblioteki. Na początku 2012r. we współpracy z firmą BIT-Technologies Sp.j. zostało również dostarczone nowoczesne i zaawansowane technologicznie wyposażenie serwerowni CINIBA.


Obecnie trwa proces przenoszenia księgozbiorów i przygotowania do uruchomienia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Otwarcie dla czytelników zastało zaplanowane na październik 2012 r.

zobacz wszystkie realizacje