Energetyczne Centrum SA oraz Energia Dla Firm Sp z o.o.

Wdrożenie dedykowanego rozwiązania IT dla wolnorynkowego sprzedawcy energii

 

Termin projektu: 2010 r.

 

Klienci to międzynarodowa grupa spółek zajmujących się sprzedażą energii na terenie Europy Środkowej. Wdrożenie autorskiego rozwiązania Sygnity wzmocniło kluczowy element strategii budowania przewagi konkurencyjnej klientów – nastawienie na ponadstandardową obsługę odbiorców energii oraz nowoczesne i atrakcyjne produkty handlowe.

 

Najważniejszym dla klientów obszarem działalności jest aktywne pozyskiwanie nowych odbiorców. Prowadzi je na terenie całego kraju zespół kilkuset doradców, którzy skupiają się na bezpośrednich kontaktach z klientami. Pozostałe zadania i dokumenty przekazują do BackOffice, którego rola polega m.in. na wielostopniowej weryfikacji dokumentów oraz przygotowywaniu indywidualnych ofert i umów. Obszary te wspierane są w module CCS (Customer Care System).

 

Klienci oferują odbiorcom wsparcie w przeprowadzeniu wszelkich formalności w związku ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Wymaga to z jednej strony zgromadzenia kompletu dokumentów (upoważnień, umów) oraz z drugiej skutecznego przejścia procedur zmiany sprzedawcy wg regulacji właściwego OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej). Do realizacji tego zadania wykorzystano m.in. nowoczesne moduły elektronicznych miejsc pracy i zarządzania procesami biznesowymi również produkcji Sygnity.

 

W module bilingowym T3S (Trade Service Sale System) zapewniono nowoczesne modele fakturowania i rozliczeń dla wszystkich odbiorców, w tym dla odbiorców sieciowych posiadających punkty poboru energii na terenie całego kraju.

 

W Polsce funkcjonuje 6 dużych OSD, którzy posiadają 16 platform udostępniania danych pomiarowych. Moduł SMS (Seller’s Measurement System) umożliwia pozyskiwanie danych pomiarowych swoich odbiorców, niezależenie od terenu OSD, na którym się znajdują. Daje też unikatową możliwość weryfikowania pomiarów udostępnianych przez OSD bezpośrednio do sprzedawców z tymi udostępnionymi na Rynek Bilansujący. 

W wyniku wdrożenia udało się klientom  zapewnić wysoką skuteczność prowadzonych działań handlowych oraz wprowadzić automatyzację typowych procesów pomiarowo – rozliczeniowych.

 

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity