EnergiaPro SA

Centralna baza danych pomiarowo – rozliczeniowych wielkich odbiorców oraz pomiarów sieciowych

 

EnergiaPro SA jako pierwszy w Polsce OSD posiada centralną bazę danych pomiarowo – rozliczeniowych wielkich odbiorców oraz pomiarów sieciowych. 

Centrala oraz każdy z pięciu oddziałów EnergiaPro SA (o. Jelenia Góra, o. Legnica, o. Opole, o. Wałbrzych, o. Wrocław) historycznie posiadał własne systemy pomiarowo-rozliczeniowe, różniące się zaawansowaniem technologicznym oraz sposobem przetwarzania danych i ich wykorzystywania w procesach rozliczeniowych. 

 

W ramach projektu zespół wdrożeniowy, złożony z pracowników Sygnity (wcześniej WINUEL) oraz EnergiaPro, przeprowadził centralizację lokalnych systemów pomiarowo – rozliczeniowych obsługujących pomiary pozyskiwane zdalnie oraz zaimplementował nową generację systemu do przetwarzania dużych ilości danych. 

 

Do tak przygotowanego środowiska informatycznego zmigrowano dane wielkich odbiorców z systemów lokalnych oraz ujednolicono mechanizmy zarządzania danymi pomiarowymi (m.in. metody akwizycji, weryfikacji i monitoringu danych) oraz konfiguracji urządzeń i odbiorców. Szczególny nacisk położono na wymagania w zakresie zarządzania i kontroli danych pomiarowo – rozliczeniowych z uwagi na obowiązki EnergiaPro SA jako OSD, w tym Operatora Pomiarów. Ujednolicenie zasad gromadzenia danych i metod ich przetwarzania pozwoliło na opracowanie i wdrożenie jednakowego standardu rozliczania odbiorców w centrali spółki i jej lokalnych oddziałach. 

 

Od strony technologicznej istotnym aspektem projektu było zmniejszenie liczby obsługiwanych serwerów i baz danych. Po zakończeniu wdrożenia wymagana jest administracja jednej centralnej bazy danych, zamiast pięciu w oddalonych geograficznie oddziałach. Aplikacje nowego systemu udostępniane są użytkownikom na dwóch centralnych serwerach, dzięki czemu uniknięto konieczności instalacji aplikacji na wielu dziesiątkach stacji roboczych. Jednocześnie posiadanie scentralizowanych zasobów umożliwiło stworzenie środowiska testowego, na którym można prowadzić prace rozwojowe w zakresie kolejnych aplikacji biznesowych. 

 

Zakończony projekt centralizacji systemów informatycznych i standaryzacji zasad akwizycji danych pomiarowych zapoczątkował proces dostosowania technicznego i organizacyjnego spółki do Smart Meteringu. 

 

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity