Główny Urząd Statystyczny

Wykonanie i wdrożenie aplikacji wspierającej Spis Rolny 2010

 

Projekt został zrealizowany przy współpracy z firmą Softline Sp. z o.o.

 

Jako partner technologiczny Głównego Urzędu Statystycznego dostarczyliśmy infrastrukturę techniczną i oprogramowanie niezbędne do realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2010 metodą bezpośrednią. W ramach współpracy przeprowadziliśmy instalację i konfigurację oprogramowania, a także rozbudowę i modernizację systemu wykorzystywanego do przeprowadzenia spisu za pomocą formularza elektronicznego. Nasi specjaliści przeszkolili także ponad 14 tysięcy użytkowników systemu oraz zapewnili wsparcie techniczne podczas realizacji spisu. 

 

Opracowany przez nas system umożliwiał zarządzanie kompletnością spisu, a także prezentację danych ze wszystkich kanałów badawczych wykorzystywanych w czasie jego trwania, tj.: CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – prowadzenie spisu przez rachmistrzów spisowych przy pomocy formularza elektronicznego, CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – ankietowanie metodą wywiadu telefonicznego wspomagane komputerem oraz CAII (Computer Assisted Internet Interview) – tzw. samospis internetowy, polegający na sprawdzeniu i korekcie danych uzyskanych ze źródeł administracyjnych oraz uzupełnieniu brakujących informacji przez ankietowanego za pośrednictwem Internetu. 

 

W ciągu dwóch miesięcy spisu ponad 12 tysięcy rachmistrzów przeprowadziło ankiety spisowe w 2 479 gminach w 16 województwach. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i mobilnych terminali, którymi dysponowali rachmistrzowie spisowi, pozwoliło na znaczne oszczędności w obszarze m.in. kosztów osobowych. Przeniesienie Powszechnego Spisu Rolnego do Internetu oraz terminali mobilnych umożliwiło też wyeliminowanie setek ton formularzy papierowych, co miało pozytywny wpływ nie tylko na ochronę środowiska, ale i całościowy budżet tego ogromnego przedsięwzięcia.

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity