GPEC Sp. z o.o.

Wdrożenie i rozwój systemu zarządzania majątkiem sieciowym HEATNET wraz z aplikacją Contact Center

 

Termin projektu: 2008 - 2012

 

Klient otrzymał wyróżnienia za realizację wdrożenia w konkursach czasopism „Nowy Przemysł” ("Najciekawsze z najlepszych wdrożeń informatycznych") oraz „Businessman.pl” („Konkurs na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje”).

 

System HEATNET pozwolił firmie GPEC na uporządkowanie i usystematyzowanie na bieżąco aktualizowanych danych dotyczących infrastruktury ciepłowniczej. Umożliwił także szybki dostęp do ogromnych zasobów informacji, co zwiększyło efektywność działania służb GPEC i usprawniło obsługę klientów. 

 

Podstawowe korzyści z wdrożenia to zarządzanie cyklem życia majątku, dostęp do kluczowych wskaźników biznesowych (np. integracja z ERP), do funkcji i danych systemu w terenie (poprzez urządzenia mobilne) oraz raportowanie zarządcze. 

 

Dane do systemu wprowadzane są poprzez Moduł Ewidencji. Szybki dostęp do informacji zgromadzonych w jednej bazie (np. poprzez intranet) ograniczył m.in. ich powielanie przez poszczególne działy. 

 

Poprzez Moduł Wydawania Warunków Technicznych GPEC zyskał możliwość pełnego monitoringu procesu oraz usystematyzowania informacji dotyczących wydanych warunków technicznych. Jest to przydatne w procesie podejmowania decyzji o rozwoju sieci w aspekcie technicznym, ekonomicznym i przestrzennym oraz usprawnia obsługę potencjalnych klientów. 

 

System wizualizuje informacje na mapie, integruje dane przestrzenne z wielu źródeł, optymalizuje planowanie inwestycji i remontów oraz wspomaga obsługę awarii i wyłączeń planowych (Moduł Awarie/Wyłączenia Planowe). Ma to wpływ na sprawniejsze zarządzanie siecią ciepłowniczą oraz znacząco przyspiesza proces informowania klientów o przerwach w dostawie ciepła. 

 

Aby zapewnić wysoką jakość usług podczas rozmowy z klientem pracownik Biura Obsługi Klienta posiada dostęp do wszystkich informacji dotyczących danego klienta (Contact Center), a w szczególności danych teleadresowych i informacji dotyczących:

  • aktualnych umów
  • faktur i płatności (windykacja)
  • dotychczasowych kontaktów 
  • zdarzeń na sieci (awarie/wyłączenia planowe)
  • statusu spraw (m.in. warunki techniczne, uzgodnienia lokalizacyjne). 

 

Informacje dotyczące danego klienta gromadzone są w systemach ERP (np. umowy, faktury, płatności, kontakty) oraz GIS (np. awarie, wyłączenia planowe, warunki techniczne, uzgodnienia lokalizacyjne). 

 

Pracownicy BOK posiadają dostęp do wszystkich danych w ramach jednej aplikacji, co przyczynia się do wzrostu jakości obsługi klienta, jak również daje rzetelną i aktualną informację zarządczą.

 

Wszystkie te działania wpływają na optymalizację procesów w GPEC, co ułatwia podejmowanie decyzji mających na celu sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem z korzyścią dla firmy i jej klientów.

 

 

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity