Ministerstwo Sprawiedliwości

Krajowy Rejestr Sądowy

 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dla Ministerstwa Sprawiedliwości - zaprojektowany i uruchomiony w roku 2000, obejmuje rejestr wszystkich firm działających w Polsce. 

 

System KRS zbudowany jest w oparciu o Centralny Ośrodek Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz połączonych siecią WAN (PESEL-NET) Wydziałów Sądowych, punkty Centralne Informacji i Monitora Sądowego. Użytkownicy systemu rozlokowani są na terenie całego kraju. System KRS weryfikuje dane z rejestrami PESEL i REGON. 

 

Centrala systemu KRS zbudowana jest na bazie komputera IBM MainFramezSeries 890 z systemem operacyjnym z/OS oraz bazą danych IBM DB2, serwer aplikacyjny IBM WebSphere wraz z systemami kolejkowymi IBM MQ Series. 

 

Wpisy do centralnej bazy danych realizowane są z 26. wydziałów sądów poprzez sieć WAN (PESEL-NET). W wydziałach sądów zbudowane są sieci LAN z lokalnymi serwerami oraz łącznie około 1100 stacji roboczych. Oprogramowanie na lokalnych serwerach zbudowane jest na bazie MS Windows, bazie IBM DB2 oraz serwerze aplikacji IBM WebSphere. 

 

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech rejestrów, wykorzystywanych na różnych szczeblach organizacyjnych administracji: 

  • rejestru przedsiębiorców 
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
  • Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 

 

W systemie KRS zastosowano najnowsze dostępne technologie, m.in. do przesyłania komunikatów wykorzystano standard XML. 

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity