PSE Operator SA

System Obsługi Wymiany Międzysystemowej

 

Firma Sygnity (wcześniej WINUEL) zaprojektowała oraz wdrożyła w PSE Operator System Obsługi Wymiany Międzysystemowej (SOWM). 

 

Rozwiązanie wspiera proces komunikacji związany z wymianą energii pomiędzy Krajowym Systemem Elektroenergetycznym a systemami współpracujących Operatorów Systemu Przesyłowego. Tym samym rozszerza funkcjonalność wdrożonych rozwiązań o handel międzynarodowy. SOWM jest w pełni zintegrowany z wdrożonym już systemem SIRE (System Informacyjny Rynku Energii) oraz mechanizmami kontroli prawidłowości zawieranych kontraktów ze względu na wielkość wniesionych zabezpieczeń finansowych. 

 

SOWM wspomaga następujące procesy: 

  • utrzymywanie konfiguracji podmiotów biorących udział w wymianie międzysystemowej - m.in. obsługę Lokalnego Biura Kodów EIC oraz ewidencję obiektów związanych z wymianą 
  • planowanie i uzgadnianie wymiany międzysystemowej - m.in. dystrybucję informacji zwrotnych dla zgłoszeń wymiany międzysystemowej i dla zgłoszeń nadsyłanych przez współpracujących Operatorów Systemu Przesyłowego oraz Operatorów Bloków Regulacyjnych, przekazywanie informacji o uzgodnionych grafikach dla Uczestników Wymiany i współpracujących Operatorów Systemów Przesyłowych, a także przekazywanie informacji o saldach wymiany do współpracujących Operatorów Bloków Regulacyjnych 
  • rezerwację zdolności przesyłowych - m.in. wymianę danych dotyczących wielkości zdolności udostępnianych przez PSE - Operator do sprzedaży w ramach aukcji skoordynowanej, a także wymianę danych dotyczących nabytych zdolności (w drodze transferów zdolności rocznych lub miesięcznych albo aukcji dobowej) przez poszczególnych Uczestników Wymiany oraz ich Partnerów Handlowych. 
zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity