PTC Era

WARP4 w Erze

 

PTC Era (Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. jest operatorem sieci telefonii komórkowej Era i Heyah) może realizować dynamiczne kampanie marketingowe dzięki systemowi wdrożonemu przez Sygnity. 

Rosnąca konkurencyjność rynku telefonii komórkowej wymusza na operatorach coraz bardziej aktywną i intensywną walkę konkurencyjną. Dotychczasowe rozwiązania, pozwalające na realizowanie masowej komunikacji w jednym tylko kierunku, tj. do użytkownika, nie są już wystarczające. Budowanie lojalności klienta i zwiększanie przychodów wymaga zaangażowania go w proces interakcji z usługodawcą. 

Dynamiczne kampanie marketingowe realizowane przez operatora telefonii komórkowej polegają na wysyłaniu informacji do użytkowników przy wykorzystaniu kanałów takich jak SMS, MMS, email oraz reagowaniu na zachowania klientów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Do użytkownika telefonu można przesłać sondę, konkurs czy informacje o programie lojalnościowym. 

 

Kilka minut zamiast siedmiu dni 

Przed naszym wdrożeniem kampanie marketingowe w Erze były realizowane z wykorzystaniem systemu opartego na hurtowni danych. Największą wadą tego mechanizmu było wprowadzanie poważnych opóźnień do procesu komunikacji. Opóźnienie między SMS-em od klienta z informacją typu „chcę skorzystać z zaproponowanej oferty” a uruchomieniem tej oferty wynosiło od 2 do 7 dni. Taka sytuacja praktycznie uniemożliwiała realizację kampanii dynamicznych. Projektowanie logiki kampanii marketingowych przy użyciu hurtowni danych obejmujące złożoną komunikację z użytkownikiem było bardzo żmudne, pracochłonne i generowało wiele błędów. 

 

Przed nowym systemem wspierającym proces realizacji kampanii dynamicznych w Erze zostały postawione dwa główne cele: 

  • umożliwienie interakcji z użytkownikiem końcowym w czasie zbliżonym do rzeczywistego (wymiana wiadomości z opóźnieniem nieprzekraczającym kilku minut) 
  • ułatwienie procesu projektowania logiki komunikacji nowych kampanii marketingowych. 

 

Jako rozwiązanie zidentyfikowanych problemów biznesowych zaproponowaliśmy wdrożenie i integrację WARP4, systemu klasy on-line campaign management włoskiej firmy ERIS4. Jest to produkt unikalny w skali światowej. Jako jedyne rozwiązanie w tej klasie cenowej pozwala na łatwe modelowanie (z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika i operacji drag&drop) logiki kampanii marketingowych oraz jej realizację w czasie rzeczywistym dla bardzo dużych zbiorów użytkowników (licencja w Erze obejmuje obsługę 12 milionów użytkowników). Czasy reakcji systemu na zdarzenia nie przekraczają w takich warunkach 1/10 sekundy (100 milisekund). 

 

Klient wybrał to rozwiązanie głównie z dwóch powodów, a mianowicie ze względu na cechy funkcjonalne systemu i zaufanie do Sygnity, wynikające z wieloletniej historii naszej wzajemnej współpracy w obszarze integracji aplikacji. 

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity