Sferia

Współpraca Sygnity ze Sferią

 

Firma Sygnity zrealizowała dla firmy Sferia wdrożenie systemu wspomagania zarządzania i rozpoczęła następne, które ma na celu uruchomienie platformy analitycznej. Obydwa projekty są prowadzone w oparciu o rozwiązania Oracle’a. 

 

Sferia SA jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi głosowe oraz internetowe na terenie całej Polski i należy do firm, które zdają sobie sprawę z konieczności stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych do wspomagania swojej działalności. Klient początkowo wdrożył w tym celu system Symfonia firmy Sage (m.in. obsługa działów kadrowo-płacowych, księgowości oraz kontrolingu). Wraz z rozwojem firmy okazało się, że nie zaspokaja on wszystkich potrzeb związanych z rozrastającym się rynkiem telekomunikacyjnym. W ostatnich latach w samej Sferii znacznie wzrosło zatrudnienie i przeprowadzono wiele inwestycji związanych z ekspansją na kolejne regiony Polski. Nowy system ERP musiał zatem spełniać następujące kryteria: 

  • zapewnić integrację danych i informacji w przedsiębiorstwie 
  • przyczynić się do skrócenia cyklu zamknięcia miesiąca 
  • pozwolić na elastyczne przyporządkowanie kosztów oraz przychodów do dowolnych parametrów sprawozdawczych, 
  • uporządkować proces prowadzenia i śledzenia inwestycji 
  • zapewnić kontrolę i bezpieczeństwo danych 
  • usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 

Oracle E-Business Suite (EBS) spełniał wszystkie wymagania klienta. W pierwszej fazie wdrożenia przeprowadziliśmy pełną analizę w obrębie obszarów kadrowo-płacowych oraz zarządzania składnikami majątku. W firmie telekomunikacyjnej majątek to nie tylko podstawowe środki trwałe (budynki, komputery, samochody itd.), lecz w szczególności urządzenia abonenckie, które mogą być dzierżawione lub sprzedawane. Przyjęliśmy założenie pełnej automatyzacji procesu ewidencji urządzeń abonenckich pomiędzy systemami OSS (system obsługi magazynowej, bilingowej i sprzedaży) oraz ERP. Każde przyjęte urządzenie oraz ruch międzymagazynowy ma odzwierciedlenie jako transakcja w module środków trwałych EBS (mechanizm ten został zbudowany jako dedykowany moduł). Podstawową korzyścią jest zachowanie pełnej ścieżki rewizyjnej, pozwalającej na raportowanie stanu aktualnego oraz śledzenie błędów użytkownika. Znacznie skrócił się czas uzgodnienia stanu majątku, a także w szybki i pełny sposób śledzony i raportowany jest ruch poszczególnych urządzeń telekomunikacyjnych (dzierżawionych, sprzedanych itd.). 

 

Kolejną fazą było wdrożenie rozrachunków z dostawcami oraz obszaru inwestycji, realizowanych przez moduł „Projekty i zaopatrzenie”. 

 

Wdrożenie systemu Oracle E-Business Suite zakończyło się sukcesem i podpisaniem z firmą Sferia umowy serwisowej, w ramach której będziemy rozwijali system. 

 

Skuteczne raportowanie – wdrożenie Oracle Business Intelligence

 

Sferia, po zakończeniu wdrożenia nowego systemu ERP, postanowiła rozszerzyć środowisko Oracle o kolejne komponenty. Podstawową potrzebą była pełna sprawozdawczość zarządcza oraz operacyjna. Poprzez elastyczne narzędzia Oracle Business Intelligence (BI) klient będzie miał możliwość wykonania raportów w przekrojach kontrolingowym, finansowym i kadrowo-płacowym. Jednym z przykładów może być mechanizm autorstwa Sygnity (oparty o technologie Oracle EBS i BI) do prostego tworzenia zestawień „Rachunku zysku i strat” i „Bilansu” zarówno według pozycji kontrolingowych, jak i finansowych (mechanizm oparty jest o intuicyjne mapy pozycji raportowych). 

 

Dostarczamy użytkownikom w pełni skalowalne i elastyczne narzędzie, pozwalające w łatwy i szybki sposób tworzyć żądane zestawienia. Platforma będzie także przygotowana do zbierania danych z systemów informatycznych, których wdrożenie jest dopiero planowane. 

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity