Stołeczny Urząd Miasta

mySAP Business Suite

 

Sygnity (wcześniej WINUEL) wdraża zintegrowany system informatyczny mySAP Business Suite, który wspomaga zarządzanie w Stołecznym Urzędzie Miasta - największej w Polsce jednostce sektora samorządowego. 

 

Urząd będzie korzystać z następujących modułów systemu:

  • FI – rachunkowość finansowa
  • FM – rachunkowość budżetowa
  • CO – kontroling
  • FI-AA – zarządzanie majątkiem trwałym
  • FI-CA – obsługa klienta masowego w obszarze dochodów
  • HR – zarządzanie kadrami
  • BW – hurtownia danych.

 

Uruchomienie systemu SAP pozwoli na zakończenie eksploatacji kilku aplikacji, które dotychczas działały niezależnie od siebie, jako rozwiązania wyspowe. Zintegrowane moduły systemu SAP wspierają realizację statutowych zadań urzędu, a kadrze kierowniczej pozwalają wydatnie usprawnić jego zarządzanie. 

 

Dzięki architekturze opartej o jedną bazę danych informacja jest wprowadzana w jednym miejscu systemu i może z niej korzystać każdy moduł, a także użytkownik systemu w zależności od nadanych praw dostępu. 

 

Korzyścią zasługującą na szczególną uwagę jest możliwość prowadzenia pełnej obsługi budżetu w układzie zadaniowym, poczynając od etapu planowania po generowanie sprawozdawczości budżetowej. Każda z komórek organizacyjnych urzędu, w tym również dzielnice, przygotowuje swój budżet, który jest następnie konsolidowany na poziomie całego miasta. Od 2007 roku budżet miasta jest już planowany jedynie w systemie SAP. 

 

Moduł HR, wspierający zarządzanie kadrami, przechowuje dane ponad 10 tysięcy pracowników i nalicza wynagrodzenie prawie 7,5 tysiąca osób. System umożliwia analizę i symulację funduszu wynagrodzeń oraz poszczególnych jego składników dla 19. budżetów (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i 18. dzielnic). Dzięki zastosowanym w module narzędziom służącym np. do symulacji efektów zmian struktury organizacyjnej czy symulacji zmian kadrowych (m.in. awanse, odprawy emerytalno-rentowe, fundusz świadczeń socjalnych) ułatwiony jest w ogromnej mierze proces planowania i zarządzania tak dużą jednostką.

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity