TP SA

Utrzymanie Sieciowych Systemów Informatycznych Telekomunikacji Polskiej.

 

W pierwszej połowie 2008 roku firma Sygnity rozpoczęła realizację projektu polegającego na świadczeniu usług wsparcia technicznego dla kluczowych Sieciowych Systemów Informatycznych Telekomunikacji Polskiej SA (TP SA). 

 

Usługa ta jest kontynuacją podobnych projektów prowadzonych dla TP SA od 2003 roku. W ramach umowy Sygnity zobowiązane jest do odbioru zgłoszeń serwisowych, świadczenia serwisu naprawczego, weryfikacji i akceptacji zmian wykonywanych przed danego dostawcę systemu, szeroko rozumianej konsultacji dot. zagadnień zarówno programistycznych, jak i developerskich czy administratorskich. Świadczone usługi oparte są na wypracowanym na ponad sześcioletnim doświadczeniu systemie kontroli jakości i raportowania procesów utrzymaniowo-wytwórczych. Obecnie umowa obejmuje świadczenie usług dla 7. systemów informatycznych Telekomunikacji Polskiej i zawarta została do końca 2009 roku. W ramach umowy Sygnity obsługuje następujące systemy: 

  • Krajowy System Paszportyzacji (KSP) – ewidencja i zarządzanie zasobami sieciowymi, obsługa procesów biznesowych 
  • Outsourcing.CL (OCL ) – wspomaga przepływ informacji pomiędzy TP a firmami podwykonawczymi w zakresie obsługi zleceń 
  • Network GIS Platform (NGP) - oparty o technologię GIS, pozwala na prezentowanie stanu i możliwości sieci telekomunikacyjnej w zakresie świadczenia usług, umożliwia naniesienie danych na mapie, prezentację ich w formie graficznej, a także późniejszą analizę 
  • ProcessCL Trouble Tickieting (TT) - obsługa zleceń technicznych systemów centralowych 
  • Elektroniczny Dysponent (e-Dys) - System wsparcia informatycznego dla procesów zarządzania Grupami Technicznymi Pionu Sieci 
  • AutoDiscovery (AD) - System AutoDiscovery Sieć Miejscowa PV, PQ, JDF jest systemem dedykowanym do weryfikacji i aktualizacji danych ewidencyjnych znajdujących się w elektronicznym systemie ewidencji sieci stosowanym w Telekomunikacji Polskiej. Dane podlegające aktualizacji porównywane są z danymi źródłowymi, otrzymywanymi podczas procesu skanowania zasobów sieci systemem PairView lub PairQ 
  • KONiAK (System Automatycznej Konfiguracji i Aktywacji) - Zadaniem systemu jest obsługa poleceń przychodzących z systemu KSP i realizacja ich na urządzeniach dostępowych DSLAM
zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity