Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Wrota Warmii i Mazur

 

Konsorcjum Sygnity (wcześniej WINUEL, Sygnity, Max Elektronik, ARAM) oraz ZETO zrealizowało na terenie województwa warmińsko - mazurskiego największy w Polsce projekt informatyzacji urzędów lokalnych. 

 

Dzięki projektowi „Wrota Warmii i Mazur” mieszkańcy 111. gmin tego regionu otrzymali dostęp do nowoczesnych systemów informatycznych umożliwiających sprawniejszą i wygodniejszą obsługę różnorodnych spraw administracyjnych w urzędach. 

 

Konsorcjum dostarczyło w ramach projektu:

  • System Obiegu Dokumentów dla ponad 3000 użytkowników, który usprawnił wewnętrzną komunikację między jednostkami samorządu terytorialnego, 
  • Systemu Obsługi Jednostki Samorządu Terytorialnego (samorządowy ERP) dla ponad 2000 użytkowników, wspomagający działalność operacyjną urzędów gmin i powiatów w zakresie np. zarządzania finansami, budżetem oraz podatkami,
  • portal internetowy "Wrota Warmii i Mazur", w skład którego wchodzą komponenty: Cyfrowy Urząd, BIP, Edytor Map Turystycznych oraz przykładowe mapy turystyczne; 
  • wewnętrzne centrum certyfikacji, zestawy do podpisów elektronicznych oraz moduły HSM (High Security Module), służących do wydawania urzędowych poświadczeń odbioru,
  • ponad 100 serwerów, 400 stacji roboczych i 200 urządzeń sieciowych.

 

Kluczową częścią projektu była budowa portalu „Wrota Warmii i Mazur”. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych aplikacji mieszkańcy województwa mogą sprawniej i szybciej załatwiać wiele urzędowych procedur. Za pośrednictwem Internetu można m.in. złożyć wniosek o nowy dowód osobisty czy o zarejestrowanie działalności gospodarczej. Ponadto każdy z wnioskujących obywateli i podmiotów gospodarczych może sprawdzić w Internecie status realizacji swojej sprawy, czyli kto aktualnie się nią zajmuje i na jakim etapie jest procedura.

 

Sygnity jest liderem w zakresie dostarczania rozwiązań informatycznych dla polskich samorządów. Spółki obecnie należące do Sygnity (WINUEL i ARAM) - zrealizowały m.in. takie wdrożenia jak: Projekt Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP), czyli rozległy system informatyczny dla gmin województwa Śląskiego. 

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity