Urząd Miejski w Nysie

Wdrożenie sprzętu, systemu operacyjnego, bazy danych oraz ZSI wraz z usługą asysty technicznej

 

Projekt obejmował: dostawę i wdrożenie sprzętu, systemu operacyjnego, bazy danych oraz Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miejskiego w Nysie wraz z instalacją, wdrożeniem i świadczeniem usługi asysty technicznej. 

 

Termin projektu: 2007 – 2011

 

Urząd Miejski w Nysie jest jednostką organizacyjną wspierającą burmistrza Nysy w realizacji zadań gminy Nysa. Na terenie gminy mieszka ponad 59 000 osób, a miasto Nysa jest najludniejszym miastem Polski położonym na obszarze gminy miejsko-wiejskiej.

 

Celem projektu było wdrożenie zintegrowanego rozwiązania zastępującego szereg niezależnych i niewspółpracujących aplikacji różnych dostawców i umożliwiającego zwiększenie kontroli nad realizowanymi w Urzędzie procesami oraz spójną i łatwo weryfikowalną sprawozdawczość.

 

Zintegrowany System Informatyczny Urząd.NT został wdrożony we wszystkich wydziałach Urzędu, obejmując także najważniejsze dla Urzędu obszary:

  • podatków lokalnych
  • gospodarowania mieniem komunalnym
  • finansów
  • ewidencji zezwoleń

 

Dzięki wdrożeniu Systemu w całym Urzędzie uzyskano możliwość pełnej kontroli wydatków realizowanych w poszczególnych wydziałach, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przestrzegania limitów wynikających z zaplanowanego budżetu, zarówno na etapie wydatkowania środków, jak i ich angażowania.

 

System jest na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do zmian przepisów prawa oraz rozbudowywany, by lepiej wspierać aktualne zadania Urzędu.

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity