Wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych

Przeniesienie Systemu Obsługi Wydziału Ksiąg Wieczystych

 

W latach 2010 – 2011 wykonaliśmy instalacje w 31 wydziałach ksiąg wieczystych oraz przeszkoliliśmy administratorów systemu NKW (Nowa Księga Wieczysta).

 

Rozszerzenie i modyfikacja podsystemu Biurowość systemu Nowa Księga Wieczysta

Zmodernizowaliśmy podsystem obsługujący procedury biurowe w wydziałach ksiąg wieczystych. Wdrożyliśmy nową wersję oprogramowania w 243 wydziałach ksiąg wieczystych oraz przeszkoliliśmy użytkowników i administratorów systemu NKW zarówno w formie szkoleń przy stanowiskach roboczych, jak i szkoleń stacjonarnych.

 

Kompleksowe wdrożenie systemu Nowa Księga Wieczysta w 104 wydziałach ksiąg wieczystych

Kompleksowe wdrożenie systemu Nowa Księga Wieczysta przeprowadzone w 104 wydziałach ksiąg wieczystych obejmowało:

  • przygotowanie infrastruktury technicznej
  • instalację i konfigurację oprogramowania systemowego i użytkowego
  • szkolenie użytkowników systemu przy stanowiskach pracy
  • opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej

 

Modyfikacja systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta

Wykonaliśmy modyfikacje wszystkich składowych systemu NKW wymuszone zmianami w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Dotyczyły one ustanowienia jednego typu księgi wieczystej „spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu” oraz wprowadzenia nowego rodzaju hipoteki – hipoteki umownej – która zastąpiła hipotekę zwykłą i kaucyjną. Wdrożyliśmy nowe wersje oprogramowania w Centrali oraz w 358 wydziałach ksiąg wieczystych i ośrodkach migracji.

 

Wdrożenie Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych 

Przygotowaliśmy projekt infrastruktury technicznej oraz oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego wymaganego dla produkcyjnego uruchomienia PD CBDKW. Wykonaliśmy instalację i konfigurację środowiska technicznego oraz zmodyfikowaliśmy i zainstalowaliśmy oprogramowanie użytkowe PD CBDKW. Zapewniliśmy podmiotom uprawnionym (notariuszom i komornikom) oraz obywatelom bezpieczny dostęp przez sieć publiczną Internet do aktualnych informacji o treści ksiąg wieczystych założonych i prowadzonych w systemie informatycznym Nowa Księgą Wieczysta.

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity