Wydziały Spraw Obywatelskich i Migracji w Urzędach Wojewódzkich

System POBYT

 

Użytkownikami systemu POBYT są Wydziały Spraw Obywatelskich i Migracji w Urzędach Wojewódzkich, jednostki Straży Granicznej, Policja, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inni. 

 

System POBYT obsługuje procedury administracyjne dla prowadzenia rejestrów i ewidencji cudzoziemców zamieszkania w zakresie osiedlenia, uchodźstwa, azylantów, osób ubiegających się o wizy, wydaleń cudzoziemców, zaproszeń, jak również osób związanych procedurą repatriacyjną. W ramach SI POBYT prowadzony jest także wykaz osób, których pobyt w RP jest niepożądany. System zbudowany jest na bazie oprogramowania systemowego firmy IBM. 

 

W Urzędzie do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców zainstalowano serwer bazy danych IBM DB2 i serwer aplikacji IBM WebSphere. Do komunikacji zdalnych użytkowników z systemem POBYT wykorzystywana jest sieć rozległa PESEL NET.

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity