Automatyzacja procesów biznesowych

Automatyzacja procesów biznesowych zapewnia najwyższą efektywność, elastyczność oraz optymalne wykorzystanie zasobów firmy.

 

Konkurencyjne zarządzanie powinno być oparte na modelu procesowym, w którym wszystkie następujące po sobie czynności w firmie są zdefiniowane, zoptymalizowane i, przede wszystkim, znane pracownikom, kontrolowane i mierzone. 

Dopiero automatyzacja procesów biznesowych zapewnia najwyższą efektywność, elastyczność oraz optymalne wykorzystanie zasobów.

 

Korzyści:

 • zwiększenie konkurencyjności oferty rynkowej
 • skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzanie na rynek nowych produktów
 • skrócenie czasu przebiegu procesów
 • zwiększenie przychodów i zysków
 • zwiększenie efektywności biznesowej
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych
 • zwiększenie elastyczności w prowadzeniu biznesu
 • poprawa realizacji potrzeb biznesu przez dział IT

 

Zalety:

 • centralne repozytorium procesów
 • jedno narzędzie do obsługi procesów dla pracowników (dostępne przez przeglądarkę lub urządzenie mobilne)
 • graficzne modelowanie procesów
 • graficzne obrazowanie realizacji procesów
 • kontrola czasu realizacji zadań i procesów, powiadamianie o przekroczeniach
 • raporty przedstawiające obszary do optymalizacji
 • zestaw kokpitów pozwalających na śledzenie aktualnych wskaźników efektywności
 • zestaw narzędzi do projektowania i modyfikowania procesów

 

Zapewniamy kompleksową realizację projektów – od wstępnej fazy koncepcji, poprzez implementację, po utrzymanie. Opieramy się na oprogramowaniu oferowanym przez renomowanych producentów, w szczególności: Ultimus, Oracle, IBM, Software AG, TIBCO oraz Microsoft.