Zarządzanie gospodarką energetyczną

Nasze doświadczenia jako dostawcy rozwiązań dla podmiotów działających na rynku energii pozwoliło także dobrze zrozumieć potrzeby odbiorcy.

 

Kiedy energia jest niezbędnym i intensywnie wykorzystywanym surowcem w procesach technologicznych, produkcyjnych, eksploatacyjnych, jej cena także jest kluczowa dla przedsiębiorstwa. Dlatego ważne staje się racjonalne gospodarowanie energią elektryczną, gazem, ciepłem oraz wodą – przede wszystkim efektywne prognozowanie zapotrzebowania oraz kontrolowane zużycie.

 

Jak skuteczne zarządzać gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwie? 

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie służące racjonalizacji zużycia mediów w przedsiębiorstwie oraz instytucjach samorządowych i administracji państwowej. Dzięki niemu odbiorcy są w stanie prognozować zużycie energii oraz zarządzać procesami w firmie tak, aby zapewnić jak najbardziej racjonalne i oszczędne gospodarowanie wydatkami na energię.

 

Rozwiązanie wspiera odbiorcę w zakresie:

 • korzystnego zawierania umów z dostawcą energii
 • dywersyfikacji dostaw
 • aktywności na rynku energii
 • pozyskiwania danych pomiarowych
 • monitorowania procesów pomiarowych
 • bilansowania zapotrzebowania z generacją z własnych źródeł wytwórczych
 • inwestowania w przedsięwzięcia energooszczędne

 

Korzyści 

 • Centralny dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących zużycia energii elektrycznej i innych mediów przez poszczególne jednostki firmy oraz w określonych procesach technologicznych
 • Skuteczniejsze podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania energią
 • Możliwość bieżącego monitorowania opłacalności gospodarowania energią
 • Oszczędności wynikające z monitorowania i bilansowania zużycia mediów
 • Uniknięcie kar za przekroczenie umownych parametrów mocy dzięki kontroli profilu poboru i oddania energii elektrycznej
 • Zwiększenie jakości dostaw energii elektrycznej i innych mediów 
 • Zyski z bonifikat od OSD za dotrzymanie standardów jakościowych dostaw energii
 • Wsparcie Programu Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego
 • Wsparcie dla ISO 50001
 • Zmniejszenie kosztów odczytów i przetwarzania informacji
 • Posiadanie topologii sieci w przedsiębiorstwie wraz z jego mapą lokalizacyjną
 • Zmniejszenie kosztów dostaw energii elektrycznej dzięki dopasowaniu kontraktów zakupowych do potrzeb
 • Zmniejszenie kosztów poprzez tworzenie mechanizmów motywacyjnych dla komórek organizacyjnych i osób
 • Wsparcie dla promowania najlepszych praktyk zarządzania energią w przedsiębiorstwie

 

Kluczowi klienci:

 • Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA
 • CMC Zawiercie SA
 • Grupa Powen-Wafapomp SA
 • KGHM Polska Miedź SA
 • Tramwaje Śląskie SA
 • Zakłady Chemiczne POLICE SA
 • PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów SA