Zarządzanie potencjałem klienta

Oferujemy rozwiązania BI dla działów sprzedaży i marketingu umożliwiające analizę informacji o preferencjach i zachowaniach klienta oraz budowę modeli statystycznych.

 

Wraz ze zwiększającą się swobodą wyboru i zmiany dostawców gromadzenie wiedzy o potrzebach, preferencjach i zachowaniach klienta staje się nieodzowne. Dlatego Business Intelligence oferuje rozwiązania dla działów sprzedaży i marketingu ułatwiające analizę tych złożonych informacji. 

 

Wykorzystanie biznesowej wiedzy eksperckiej w połączeniu z zaawansowaną technologią umożliwia efektywną identyfikację podstawowych relacji i wskazówek ukrytych w danych. Dzięki kompleksowemu podejściu do budowy rozwiązań analitycznych klasy BI uzyskujemy możliwość gromadzenia wszystkich istotnych danych na temat klientów, jak również ich porządkowania w sposób spójny i jednolity dla całej firmy. 

 

Nasze rozwiązania BI wykorzystują tak przygotowane dane o klientach do budowy wyspecjalizowanych modeli prognostycznych, skoncentrowanych na rozwiązaniu określonych problemów biznesowych, np.:

  • redukcji wskaźnika odejścia klientów
  • zwiększenia rentowności współpracy z klientami
  • określenia poziomu ryzyka niewypłacalności wśród klientów
  • przewidywania awarii w sieciach energetycznych

 

Analiza i prognozowanie z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Intelligence umożliwiają przedsiębiorstwom zrozumienie kluczowych czynników decydujących o efektywności współpracy i lojalności klientów. 

 

Dostarczając narzędzia do monitorowania efektywności kampanii marketingowych pomagamy naszym klientom w osiąganiu wszystkich założonych przez nich celów strategicznych.