Zarządzanie relacjami z klientami

Nowoczesny system informatyczny CRM wspiera czynności marketingowe, proces sprzedaży oraz wszelkie działania związane z obsługą klienta.

 

W warunkach konsolidacji rynku i coraz częstszego wykorzystywania Internetu do porównywania cen i produktów rośnie znaczenie umiejętności wypracowywania i utrzymywania dobrych relacji z klientami. 

 

Rozwiązanie CRM to strategia koncentrująca się na wspieraniu czynności marketingowych, procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta poprzez skierowanie uwagi wyłącznie na potrzeby konsumenta, wspierana przez nowoczesne systemy informatyczne. System CRM umożliwia wgląd we wszystkie oferty, zamówienia, potwierdzenia dostaw, rachunki, wiadomości e-mail, faksy oraz inną korespondencję.

 

Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia narzędzia CRM:

  • wzrost lojalności i satysfakcji klientów
  • usystematyzowanie, zautomatyzowanie i optymalizacja procesów biznesowych end-to-end związanych z zarządzaniem klientami
  • integracja oraz wymiana kompletnych i aktualnych danych o klientach w ramach całego przedsiębiorstwa
  • możliwość efektywnej segmentacji klientów oraz lepszego marketingu docelowego
  • zwiększenie dokładności prognoz rynkowych i analiz
  • dokładniejsze profilowanie produktów i usług
  • skrócenie cyklu sprzedaży
  • łatwiejsze zarządzanie zasobami firmy poprzez planowanie i zarządzanie usługami
  • ograniczenie kosztów obsługi klienta

 

Oferujemy doradztwo w zakresie wypracowywania indywidualnych strategii CRM oraz dobór narzędzi informatycznych uzależnionych od specyfiki działania przedsiębiorstwa i indywidualnych wymagań klienta. Zapewniamy również implementację naszego systemu. W ofercie posiadamy produkty uznanych producentów rozwiązań klasy CRM: Microsoft Dynamics CRM, Oracle Siebel CRM oraz SAP CRM.