Obsługa kluczowych operacji bankowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we wdrażaniu aplikacji transakcyjnych w bankach, dostarczamy coraz doskonalsze produkty i usługi związane z podstawowym systemem bankowym. Są to rozwiązania odnoszące się do potrzeb banków w zakresie obsługi bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej, a także kanałów dystrybucji produktów i usług bankowych. 

 

Nasza oferta obejmuje:

 • analizę biznesową procesów obsługi produktów bankowych 
 • kompleksowe rozwiązania informatyczne umożliwiające proces obsługi centrali banku w zakresie transakcji treasury oraz obsługi sprzedaży produktów w sieci banku przy wykorzystaniu różnych kanałów dystrybucji
 • integrację dostarczanych rozwiązań z funkcjonującym w banku środowiskiem informatycznym i obowiązującymi procedurami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

 

Oferowane przez nas rozwiązania światowej klasy, takie jak FLEXCUBE firmy Oracle lub PROFILE firmy Fidelity obsługują wiele walut, zapewniają wielojęzyczne interfejsy użytkownika i klienta oraz umożliwiają wykonywanie transakcji w trybie 24×7. Aby maksymalnie skrócić czas transakcji, opracowaliśmy szereg rozwiązań lokalizujących, które ułatwiają integrację z lokalnymi systemami płatniczymi, biurami informacji kredytowej, systemami sprawozdawczymi itp.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemów transakcyjnych obejmują m.in.:

 • możliwość wprowadzania zmian w modelu biznesowym
 • szybsze wprowadzanie do oferty nowych produktów i usług bankowych
 • obniżenie kosztów szkoleń dla pracowników
 • zdolność łatwej rozbudowy w celu przetworzenia rosnących wolumenów danych
 • obniżenie kosztów realizacji zmian i modyfikacji wynikających z ewolucji potrzeb banku

 

Niezależnie od wymagań banku w zakresie obsługi produktów bankowych i operacji oferowane przez nas podstawowe systemy transakcyjne zapewniają:

 • wielowalutową i wielopoziomową elastyczną Księgę Główną
 • rozbudowaną informację o klientach
 • zarządzanie limitami i zabezpieczeniami w trybie on-line dla wielu walut
 • bezpieczeństwo realizacji operacji z możliwością elastycznego nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom

 

Nasz kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów związanych z bankowymi systemami centralnymi zdobył doświadczenie podczas realizacji projektów w Polsce, Europie Zachodniej (Austria, Francja, Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania), Europie Środkowej (Czechy, Litwa, Rumunia, Słowenia, Węgry), Europie Wschodniej (Rosja, Ukraina) i Azji (Azerbejdżan, Kazachstan).