Zarządzanie informacją o kliencie

Obecnie sporym wyzwaniem dla banków staje się zdobycie pełnej wiedzy o klientach. Jest ona istotna w określaniu rentowności współpracy, rzeczywistego poziomu ryzyka, czy choćby rodzaju oferty. Dodatkowo dostarcza bankowi informacje o preferencjach klienta dotyczących danego produktu, terminów i metod płatności, najdogodniejszej formy kontaktu. 

 

Skuteczniejsza obsługa klienta, procesu sprzedaży i oferty finansowej wymaga precyzyjnej identyfikacji klienta w różnych kanałach obsługi oraz zintegrowania wszystkich informacji. Aby ten cel osiągnąć, i jednocześnie umocnić swoją konkurencyjność, wiele banków wdraża Zintegrowany Obraz Klienta (Customer Data Integration Hub). 

 

Zintegrowany Obraz Klienta to rozwiązanie, jakie stworzyliśmy, opierając się na wielowymiarowym modelu danych. Wokół niego zgromadzone są m.in. informacje dotyczące kontraktów, transakcji, segmentacji klientów, kanałów dystrybucji i struktury organizacyjnej banku niezbędne w procesach raportowo-analitycznych.