Zarządzanie kredytami

Nasze systemy obsługi wniosku kredytowego pozwalają na kompleksowe wsparcie wszystkich etapów życia produktu kredytowego, obejmując m.in.:

 • definicję produktu
 • rejestrację wniosku kredytowego
 • proces opiniowania i weryfikacji wniosku
 • przygotowanie dokumentacji kredytowej oraz wydanie decyzji i przekazanie do uruchomienia środków
 • wsparcie spraw posprzedażowych oraz monitoring

 

Główne korzyści osiągane dzięki naszym rozwiązaniom:

 • usprawnienie i skrócenie czasu obsługi procesu udzielania kredytu
 • zmniejszenie zasobów niezbędnych do obsługi procesu udzielania kredytu
 • poprawa jakości procesu obsługi wniosków, zmniejszenie ilości błędów
 • przejście z papierowego na elektroniczny przepływ dokumentów
 • oszczędność i ułatwienie procesu archiwizacji wniosków
 • możliwość przyjmowania wniosków różnymi kanałami dostępu, np. przez Internet
 • elastyczny mechanizm kształtowania procesu obsługi wniosku kredytowego zgodny z modelem biznesowym banku

 

W ramach produktów wspierających proces obsługi kredytów posiadamy dwa rozwiązania:

 • system SOWK, przeznaczony dla podmiotów udzielających kredytów osobom fizycznym oraz firmom – jest to rozwiązanie wspomagające podejmowanie decyzji kredytowych oraz zarządzające obiegiem dokumentów niezbędnych w procesie uruchomienia kredytu
 • system WebDFE do obsługi wniosków kredytowych i promes kredytowych – specjalizowane narzędzie dla banków samochodowych

 

Przygotowujemy również rozwiązania przeznaczone do obsługi kredytów detalicznych, w szczególności w zakresie udzielania i obsługi kredytów samochodowych, konsumpcyjnych, gotówkowych i kart kredytowych.