Obieg dokumentów i ich archiwizacja

Oferowane przez Sygnity rozwiązanie to zintegrowanym systemem pracy grupowej wspierający pełny cykl życia dokumentów, od ich wprowadzenia do systemu, poprzez wspólną pracę nad ich zawartością, aż do dystrybucji poza system i archiwizację. 


Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i otwartych technologii oferowane rozwiązanie jest skalowalne, zgodne z najnowszymi standardami wymiany informacji. Platformowy charakter produktu pozwala na jego elastyczne dostosowanie do potrzeb różnych odbiorców. 

Najważniejsze funkcjonalności systemu do zarządzania dokumentami
 • inteligentne dokumenty, generowane na podstawie szablonów
 • przechowywanie plików w dowolnym formacie
 • nadawanie i wydruk kodów kreskowych
 • nadawanie automatycznych sygnatur dokumentom
 • opisywanie dokumentów dowolnymi atrybutami
 • wersjonowanie dokumentów elektronicznych
 • skanowanie dokumentów
 • import wiadomości email, dokumentów nadesłanych faksem, masowy import z systemu plików
 • wyszukiwanie według atrybutów, według kodu kreskowego, pełno tekstowe
 • wypożyczalnia teczek i dokumentów
 • cyfrowe podpisywanie dokumentów
 • manualna i automatyczna archiwizacja dokumentów
 • praca grupowa
 • projektowanie procesów workflow
 • raportowanie
Korzyści biznesowe rozwiązania
 • centralizacja i uporządkowanie zasobów informacyjnych organizacji
 • obniżenie kosztów zarządzania dokumentami
 • skrócenie czasu wyszukiwania dokumentów
 • zwiększenie produktywności
 • lepszy przepływ informacji
 • automatyzacja procesów
 • bezpieczeństwo dokumentów