System zarządzania majątkiem sieciowym

System zarządzania majątkiem sieciowym oferowany przez Sygnity jest kompleksowym, nowoczesnym rozwiązaniem dedykowanym dla przedsiębiorstw branżowych, pokrywającym procesy biznesowe związane z zarządzaniem oraz eksploatacją sieci.


Kluczowe w zarządzaniu sieciami jest zapewnienie informacji o aktualnym stanie systemu (sieci, urządzeń sieciowych). Decyzje biznesowe muszą być oparte na aktualnych i spójnych danych opisujących stan majątku, które są dostępne w odpowiednim momencie dla wszystkich komórek organizacyjnych. Zrozumienie współzależności pomiędzy majątkiem sieciowym a jego kontekstem biznesowym jest warunkiem koniecznym do zarządzania spółką.

Korzyści biznesowe
 • kompleksowe zarządzania majątkiem sieciowym i obsługi zdarzeń na sieci
 • optymalizacja zarządzania infrastrukturą sieciową
 • jednokrotna inwentaryzacja majątku sieciowego dla wielu zastosowań
 • aktualne i spójne dane o systemie w jednym miejscu
 • wsparcie kluczowych procesów biznesowych
 • integracja procesów biznesowych opartych na wiedzy o majątku sieciowym
 • zapewnienie aktualizacji danych o majątku sieciowym i propagacja tych zmian w całym systemie
 • optymalizacja pracy sieci np. zarządzanie obciążeniem
 • zapewnienie większej automatyzacji eksploatacji
 • wspieranie procesów dyspozytorskich poprzez mechanizmy analiz i prezentacji danych w czasie rzeczywistym, wsparcie zarządzania pracami w terenie
Funkcjonalności systemu zarządzania majątkiem sieciowym 
 • ewidencja infrastruktury ciepłowniczej
 • zdarzenia na sieci 
 • wydawanie warunków technicznych
 • uzgodnienia lokalizacyjne
 • opłaty
 • eksploatacja i remonty
 • koncepcje rozwoju sieci
 • ocena i kwalifikacja obiektów do remontu lub wymiany
 • inwestycje
 • obliczenia hydrauliczne i termodynamiczne
 • niezgodności
 • gospodarka urządzeniami pomiarowymi
 • portal WWW – eSerwisy
 • zarządzanie brygadami