Systemy do zarządzania energią elektryczną

Posiadamy wieloletnie doświadczenie branżowe związane z obsługą procesów zarządzenia energią elektryczną, poparte szeroką współpracą z wiodącymi grupami energetycznymi w całej Polsce. Dzięki temu jesteśmy wstanie zaoferować szerokie portfolio usług oraz gotowych systemów informatycznych kompleksowo wspierających procesy związane z optymalizacją kosztów zakupu i zużycia energii elektrycznej poprzez optymalne zarządzanie całym procesem.


Wybrane rozwiązania Sygnity


System ETNA/ESPIM
(Systemy pozyskiwania i analizy danych pomiarowych) - Stworzenie wewnętrznego bilansu energetycznego, pozwalającego w łatwy sposób kontrolować zużycie energii w całym przedsiębiorstwie z podziałem na poszczególne oddziały.


System PMS
(System zarządzania portfelem sprzedażowym energii elektrycznej) - pozwala na zarządzanie indywidualnym kontraktem/ grupą kontraktów sprzedażowych, jak również całym portfelem sprzedażowym sprzedawcy, z uwzględnieniem pokrycia planowanego zapotrzebowania oraz wspiera ocenę efektywności działalności handlowej sprzedawcy. 


System CFS
(System prognostyczny odbiorców) - wspiera użytkownika w generowaniu prognozy zapotrzebowania jako sumy zapotrzebowania odbiorców.


Handel
- system zapewnia wspomaganie działalności handlowej na hurtowym rynku energii (zawieranie transakcji na TGE, SPOT, platformach brokerskich). System umożliwia tworzenie planów zakupu oraz ich codzienną aktualizację o kontrakty zawierane na rynku transakcji bieżących. W planie wyznaczana jest na bieżąco otwarta pozycja kontraktowa (niezbilansowanie). 


Kompleksowy zakres usług

  • audyt zasobów energetycznych w przedsiębiorstwie
  • opracowanie optymalnej koncepcji zakupów energii elektrycznej na rynku
  • wdrożenie systemów informatycznych wspierających zarządzanie oraz obrót energią
  • wsparcie na etapie wdrożenia koncepcji zakupu energii elektrycznej

Korzyści biznesowe rozwiązania

  • redukcja kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwie 
  • wzrost świadomości energetycznej, dzięki czemu możliwa jest redukcja zużycia energii