Obsługa uczelni

Nasza oferta adresowana jest do uczelni dowolnego typu i różnej wielkości, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Aplikacje są świetnie dostosowane do faktycznych warunków działania polskich uczelni, a równocześnie w pełni zgodne z obowiązującym ustawodawstwem.

 

Edukacja.CL to rozwiązanie wspierające kompleksową obsługę najistotniejszych zadań statutowych szkoły wyższej – związanych z procesem kształcenia studentów i kadr naukowych. Ten nowoczesny system wszechstronnie porządkuje obsługę klientów dydaktycznych uczelni i organizuje tworzenie oferty, procesy rekrutacyjne, przebieg kształcenia oraz analizy i statystyki. Dzięki niemu możliwe jest wykorzystanie pełnego obrazu wiedzy o absolwentach, zapewnienie przewagi konkurencyjnej i budowa strategii rozwoju.

 

Korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia systemu Edukacja.CL:

 • uporządkowanie, zmniejszenie kosztów funkcjonowania i podniesienie poziomu organizacji poprzez automatyzację procesów
 • ujednolicenie obsługi studentów w skali całej uczelni
 • umożliwienie uczelni spełnienia wszystkich wymagań wynikających z Procesu Bolońskiego
 • podniesienie jakości i szybkości obsługi spraw związanych z działalnością uczelni
 • doskonalenie dydaktyki – systematyczne monitorowanie, analizowanie i podnoszenie jakości zajęć
 • usprawnienie komunikacji wewnątrz uczelni oraz z klientami usług dydaktycznych 
 • otwartość i łatwość integracji z innymi rozwiązaniami (KReM, elektroniczna legitymacja studencka, aplikacje back-office, systemy bankowe itd.)
 • usprawnienie administrowania i użytkowania oprogramowania oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych

 

Funkcje systemu Edukacja.CL realizowane są za pomocą następujących aplikacji:

 • UCZELNIA – odpowiedzialna za definiowanie struktury uczelni
 • REKRUTACJA – wspiera wszelkie czynności związane z procesem naboru kandydatów
 • STUDIA – odpowiada za obsługę wszystkich etapów procesu dydaktycznego i toku studiów
 • POMOC MATERIALNA i OPŁATY – wspiera definiowanie i przeprowadzanie procesu przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 • DOKUMENTY i KONTAKTY – odpowiedzialna za zarządzanie obiegiem dokumentów i korespondencji, prowadzenie elektronicznych teczek słuchaczy

 

Edukacja.CL wykorzystuje rozwiązania firmy Oracle (motor bazy danych oraz serwer aplikacyjny). System udostępnia dwa interfejsy użytkownika: klient podstawowy (dla pracowników uczelni) oraz klient WWW (portal dla słuchaczy i nauczycieli akademickich).