Zarządzanie biblioteką

Oferujemy zarówno gotowy do natychmiastowego wdrożenia System Zarządzania Biblioteką Prolib, jak i oprogramowanie wspierające pracę bibliotekarzy, tworzone na indywidualne zamówienie.

 

System Prolib jest użyteczny dla:

 • średnich i dużych bibliotek różnego typu (akademickich, publicznych, pedagogicznych, wojskowych, szkolnych i in.), o różnej wielkości i strukturze organizacyjnej (pojedyncza biblioteka, sieć bibliotek z filiami) 
 • grupy bibliotek współpracujących ze sobą (np. kilku różnych bibliotek w mieście lub regionie) w zakresie wymiany danych bibliograficznych, wypożyczeń międzybibliotecznych, informacji o zbiorach i obsługi czytelników
 • pracowników bibliotek użytkujących system (administratorów systemu i bibliotekarzy)
 • kadry zarządzającej biblioteki korzystającej z informacji zawartej w systemie zorganizowanej w postaci raportów i statystyk
 • czytelników szukających szybkiej i wiarygodniej informacji oraz najnowszej literatury z różnych dziedzin
 • czytelników oczekujących najwyższej jakości obsługi, dzięki której w sposób sprawny, o dowolnej porze, z różnych miejsc, i w możliwie najkrótszym czasie, będą mogli odnaleźć potrzebne im informacje
 • czytelników, na przykład dzieci, którzy z racji wieku wymagają specjalnie sprofilowanej obsługi

 

System Prolib oferuje zestaw modułów podstawowych pozwalających w pełni zautomatyzować wszystkie główne czynności biblioteczne:

 • Opracowanie Wszystkich Typów Zbiorów
 • Import Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej
 • Klient Z39.50
 • Administrator Formatu MARC 21 
 • Klient CKHW
 • Wypożyczalnia i Magazyn
 • Skontrum 
 • Administrator

 

Modułami usprawniającymi pracę wybranych, bardziej złożonych obszarów działalności biblioteki są moduły dodatkowe:

 • Gromadzenie
 • OPAC WWW
 • MULTIOPAC WWW 
 • DziecioOPAC
 • Bibliografia M21
 • Student – moduł wymiany danych z systemem obsługi dziekanatu
 • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 • Serwer Z39.50
 • Wypożyczalnia RFID
 • Wypożyczalnia Samoobsługowa
 • Skontrum RFID