Elektroenergetyka

Jesteśmy czołowym dostawcą kompleksowych, profesjonalnych, nowoczesnych, a przede wszystkim dopasowanych do potrzeb klienta rozwiązań dla przedsiębiorstw utilities działających w sektorze elektroenergetyki. Dostarczamy im rozwiązania i narzędzia IT wspierające: produkcję i sprzedaż energii, rozliczanie obrotu energią i sprzedaży usług, zarządzanie danymi pomiarowymi, świadczenie usługi dystrybucyjnej, obsługę klientów oraz zarządzanie majątkiem przestrzennym.


Smart Metering Smart Grid

Wdrożenie systemów klasy AMI stworzy powszechny system pomiarowy odbiorców energii - z dwukierunkową wymianą informacji z odbiorcami oraz z przesyłaniem sygnałów i komend sterowniczych do odbiorców oraz prosumentów. Dzięki systemom AMI Krajowy System Elektroenergetyczny...

Dystrybucja

Racjonalne i efektywne funkcjonowanie operatorów systemów dystrybucyjnych wymaga wsparcia nowoczesnych systemów informatycznych. Główne obszary wymagające tego wsparcia to zarządzanie systemem dystrybucyjnym, procesy związane ze świadczeniem i rozliczaniem usług dystrybucyjnych...

Obrót

Rynek energii jest coraz bardziej konkurencyjny. Oferujemy narzędzia informatyczne, dzięki którym sprzedawcy energii mogą budować swoją przewagę na tym rynku. Nasze rozwiązania wspomagają przedsiębiorstwa obrotu w zakresie: sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym, skutecznego...

Rozliczenia

Efektywne rozliczanie sprzedaży towarów i usług ma kluczowe znaczenie dla podstawowego biznesu przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Oferujemy narzędzia informatyczne wspierające rozliczenia prowadzone przez podmioty na rynku energii. Nasze rozwiązania wspomagają uczestników...

Obsługa klienta

Klient znajduje się na końcu łańcucha relacji na rynku energii, jednak jest jego najważniejszym ogniwem. Dlatego dla przedsiębiorstw energetycznych kluczowa jest skuteczna obsługa klienta, którą gwarantują oferowane przez nas produkty. Proponujemy rozwiązania wspierające podmioty...

Wytwarzanie

Wytwórcy energii elektrycznej stanowią początek łańcucha relacji na rynku energii. Ważne jest zatem perspektywiczne wsparcie informatyczne realizowanych przez nich procesów, jakie gwarantują nasze rozwiązania. Dostarczamy systemy wspierające wytwórców energii elektrycznej...

Przesył

Od wielu lat wprowadzamy świat elektroniczny do świata energii. Wspieraliśmy tworzenie nowych zasad działania rynku energii, opartych na nowoczesnych technologiach. Wśród wielu innowacyjnych koncepcji, rozwiązań i strategii informatycznych są te stworzone dla PSE Operator – operatora...

Zarządzanie majątkiem sieciowym

Nasze doświadczenia pozwalają na automatyzację wszelkich procesów związanych z zarządzaniem majątkiem w przedsiębiorstwach, których podstawą działania jest sieć dystrybucyjna, transmisyjna, ale także dowolne zasoby przestrzenne. Proponujemy rozwiązania wspierające podmioty...

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity  

Zobacz także: