Dystrybucja

Racjonalne i efektywne funkcjonowanie operatorów systemów dystrybucyjnych wymaga wsparcia nowoczesnych systemów informatycznych. Główne obszary wymagające tego wsparcia to zarządzanie systemem dystrybucyjnym, procesy związane ze świadczeniem i rozliczaniem usług dystrybucyjnych oraz utrzymywanie relacji i kontaktów z użytkownikami systemu dystrybucyjnego.

 

Oferujemy rozwiązania wspierające operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie: 

 • zarządzania procesem zmiany sprzedawcy
 • rozliczania usług dystrybucyjnych (biling)
 • obsługi technicznej użytkowników systemu elektroenergetycznego
 • gospodarki urządzeniami (szczególnie pomiarowymi)
 • zarządzania przyłączaniem użytkowników systemu elektroenergetycznego
 • współpracy z partnerami biznesowymi
 • prognozowania wolumenu poboru lub różnicy bilansowej energii elektrycznej
 • zarządzania stratami w sieci elektroenergetycznej
 • budowania biznes planów działalności w obszarze core biznesu

 

Korzyści

 • prowadzenie działalności biznesowej zgodnej z zasadami unbundlingu
 • wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków OSD związanych z administrowaniem uczestnikami rynku energii
 • jednolite traktowanie wszystkich sprzedawców energii działających na terenie OSD
 • sprawna obsługa klientów – odbiorców usługi dystrybucyjnej