Obrót

Rynek energii jest coraz bardziej konkurencyjny. Oferujemy narzędzia informatyczne, dzięki którym sprzedawcy energii mogą budować swoją przewagę na tym rynku. 

 

Nasze rozwiązania wspomagają przedsiębiorstwa obrotu w zakresie: 

 • sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym,
 • skutecznego pozyskiwania umów sprzedaży detalicznej i hurtowej
 • hurtowego obrotu energią elektryczną
 • zarządzania ryzykiem i wynikiem działalności handlowej
 • prognozowania wolumenu sprzedaży energii elektrycznej
 • ewidencjonowania obiektów rynku energii 
 • rejestrowania kontraktów zawieranych z klientami 
 • rozliczania oraz wymiany dokumentów z klientami
 • współpracy i wymiany informacji z partnerami biznesowymi 

 

Korzyści 

 • aktywny udział w hurtowym rynku energii 
 • zarządzanie procesami związanymi z prowadzeniem grupy bilansującej 
 • budowanie bazy wiedzy o klientach i ich grafikach poboru 
 • segmentacja klientów i tworzenie dla nich produktów 
 • tworzenie planów sprzedaży 
 • zarządzanie procesami sprzedaży