Przesył

Od wielu lat wprowadzamy świat elektroniczny do świata energii. Wspieraliśmy tworzenie nowych zasad działania rynku energii, opartych na nowoczesnych technologiach. Wśród wielu innowacyjnych koncepcji, rozwiązań i strategii informatycznych są te stworzone dla PSE Operator – operatora systemu przesyłowego w Polsce. 

 

Dostarczyliśmy rozwiązania wspierające operatora systemu przesyłowego w zakresie: 

  • administrowania rynkiem bilansującym
  • pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych pomiarowych oraz wyznaczania ilości dostaw energii elektrycznej do celów rozliczeniowych rynku energii 
  • obsługi wymiany międzysystemowej oraz aukcji na zdolności przesyłowe na połączeniach polskiego systemu elektroenergetycznego z systemami innych krajów
  • wymiany informacji handlowych i technicznych w postaci dokumentów elektronicznych z innymi uczestnikami rynku energii

 

Korzyści

  • Informatyczne wsparcie powstania i funkcjonowania rynku energii w Polsce 
  • Jedna platforma komunikacyjna dla wszystkich podmiotów rynku energii
  • Pełna automatyzacja wszystkich procesów rynku energii
  • Obiektywne i niedyskryminujące traktowanie wszystkich uczestników rynku energii