Rozliczenia

Efektywne rozliczanie sprzedaży towarów i usług ma kluczowe znaczenie dla podstawowego biznesu przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Oferujemy narzędzia informatyczne wspierające rozliczenia prowadzone przez podmioty na rynku energii.

 

Nasze rozwiązania wspomagają uczestników rynku energii w zakresie: 

  • zawierania kontraktów
  • rozliczania sprzedaży usług dystrybucyjnych energii elektrycznej
  • rozliczania sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi kompleksowej
  • rozliczania akcyzy od energii elektrycznej
  • rozliczeń z partnerami biznesowymi

 

Korzyści 

  • efektywne zarządzanie wiedzą o kontraktach zawartych z klientami  
  • pełna obsługa sprawozdawczości, finansów i sald klientów
  • efektywne zarządzanie procesem rozliczania sprzedanej energii w transakcjach wolnorynkowych
  • sprawne wyznaczanie wielkości sprzedaży oraz pozyskania środków finansowych od klientów (łącznie z obsługą windykacji)
  • efektywne zarządzanie procesem rozliczania usługi dystrybucyjnej