Wytwarzanie

Wytwórcy energii elektrycznej stanowią początek łańcucha relacji na rynku energii. Ważne jest zatem perspektywiczne wsparcie informatyczne realizowanych przez nich procesów, jakie gwarantują nasze rozwiązania. 

 

Dostarczamy systemy wspierające wytwórców energii elektrycznej w zakresie: 

 • przygotowania optymalnego, długoterminowego planu produkcji energii elektrycznej
 • działalności handlowej na hurtowym rynku energii
 • prognozowania wytwarzania energii
 • prowadzenia symulacji zysku przy zmieniających się parametrach wejściowych 
 • rejestrowania umów i kontraktów zawieranych z klientami, rozliczeń oraz wymiany dokumentów
 • wymiany informacji z innymi uczestnikami rynku energii

 

Korzyści 

 • przygotowanie optymalnego planu produkcji elektrycznej w organizacji o zróżnicowanej strukturze wytwarzania energii
 • prowadzenie różnych rozliczeń (pozabillingowych) na podstawie pozyskanych danych pomiarowych i parametrów zawartych umów
 • efektywne prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną poszczególnych odbiorców lub grup odbiorców oraz analiza jego efektywności
 • automatyzacja procesu wymiany dokumentów z operatorami systemów (OSP i OSD)
 • efektywne tworzenie planów zakupu oraz ich codzienna aktualizacja o kontrakty zawierane na rynku transakcji bieżących