Gazownictwo

Wspieramy przedsiębiorstwa gazownicze w realizacji kluczowych dla nich zadań. Nasze rozwiązania skutecznie wspomagają procesy prognozowania zapotrzebowania na gaz, zarządzanie danymi pomiarowymi, rozliczenia zarówno sprzedaży gazu, usług przesyłowych i dystrybucyjnych, jak i usługi kompleksowej. Systemy umożliwiają także ewidencjonowanie majątku sieciowego i urządzeń gazowniczych wraz z ich wizualizacją przestrzenną.


Smart Metering Smart Grid

Wdrożenie oferowanych narzędzi informatycznych zdecydowanie poprawi standard obsługi klientów przedsiębiorstw gazowniczych oraz usprawni zarządzanie układami pomiarowymi. Proponujemy rozwiązania wspierające przedsiębiorstwa gazownicze w zakresie: inteligentnego opomiarowania sieci...

Dystrybucja

Główne obszary wymagające wsparcia informatycznego to zarządzanie systemem dystrybucyjnym, procesy związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej oraz utrzymywanie relacji i kontaktów z użytkownikami systemu dystrybucyjnego. Oferujemy rozwiązania wspierające operatorów...

Rozliczenia

Efektywne rozliczanie sprzedaży towarów i usług ma kluczowe znaczenie dla podstawowego biznesu przedsiębiorstw z branży gazowniczej. Nasze rozwiązania wspomagają przedsiębiorstwa gazownicze w zakresie: zawierania kontraktów z klientami rozliczania sprzedaży usług dystrybucyjnych...

Obsługa klienta

Elastyczna i skuteczna obsługa klienta, którą gwarantują oferowane przez nas produkty, jest niezwykle istotna dla przedsiębiorstw. Proponujemy rozwiązania wspierające podmioty na rynku gazowniczym w zakresie zarządzania: kontaktami z klientami środowiskiem pracy jednostek obsługujących...

Zarządzanie majątkiem sieciowym

Nasze doświadczenia pozwalają na automatyzację wszelkich procesów związanych z zarządzaniem majątkiem w przedsiębiorstwach, których podstawą działania jest sieć dystrybucyjna, transmisyjna, ale także dowolne zasoby przestrzenne. Proponujemy rozwiązania wspierające podmioty...

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity  

Zobacz także:

Folder Utilities

Dowiedz się więcej 

Magazyn Wulkan 01/2012

Dowiedz się więcej