Dystrybucja

Główne obszary wymagające wsparcia informatycznego to zarządzanie systemem dystrybucyjnym, procesy związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej oraz utrzymywanie relacji i kontaktów z użytkownikami systemu dystrybucyjnego.

 

Oferujemy rozwiązania wspierające operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie: 

  • rozliczeń z odbiorcami 
  • obsługi technicznej użytkowników systemu gazowego
  • gospodarki urządzeniami (szczególnie pomiarowymi)
  • zarządzania przyłączaniem użytkowników systemu gazowego
  • wymiany informacji z partnerami biznesowymi

 

Korzyści

  • realizacja wszystkich obowiązków OSD związanych z administrowaniem uczestnikami rynku gazowego 
  • sprawna obsługa klientów – odbiorców usługi dystrybucyjnej
  • efektywne zarządzanie obiektami gazowniczymi i urządzeniami pomiarowymi oraz czynnościami z nimi związanymi