Rozliczenia

Efektywne rozliczanie sprzedaży towarów i usług ma kluczowe znaczenie dla podstawowego biznesu przedsiębiorstw z branży gazowniczej. 

 

Nasze rozwiązania wspomagają przedsiębiorstwa gazownicze w zakresie: 

  • zawierania kontraktów z klientami
  • rozliczania sprzedaży usług dystrybucyjnych gazu
  • rozliczania sprzedaży gazu oraz usługi kompleksowej

 

Korzyści 

  • Efektywne zarządzanie wiedzą o umowach i kontraktach zawartych z klientami  
  • Pełna obsługa sprawozdawczości, finansów i sald klientów
  • Efektywne zarządzanie procesem rozliczania sprzedanego gazu 
  • Sprawne wyznaczanie wielkości sprzedaży oraz pozyskania środków finansowych od klientów (łącznie z obsługą windykacji)
  • Efektywne zarządzanie procesem rozliczania usługi dystrybucyjnej