Smart Metering Smart Grid

Wdrożenie oferowanych narzędzi informatycznych zdecydowanie poprawi standard obsługi klientów przedsiębiorstw gazowniczych oraz usprawni zarządzanie układami pomiarowymi. 

 

Proponujemy rozwiązania wspierające przedsiębiorstwa gazownicze w zakresie:

 • inteligentnego opomiarowania sieci gazowych oraz użytkowników końcowych
 • procesów handlowych w oparciu o analizę danych pomiarowych 
 • optymalizacji dostaw, sprzedaży i bilansowania gazu
 • procesów nominacji oraz renominacji dostaw gazu
 • rozliczania odbiorców końcowych oraz kontrahentów w oparciu o analizę danych pomiarowych

 

Korzyści

 • optymalizacja wolumenu sprzedaży gazu w oparciu o pełną analitykę danych pomiarowych 
 • efektywne zarządzanie grupami taryfowymi
 • optymalizacja kosztów obsługi kontrahentów
 • dostarczenie odbiorcom informacji o efektywnym kontraktowaniu dostaw gazu
 • dostarczenie odbiorcom informacji technicznych o infrastrukturze sieciowej
 • zwiększenie efektywności w działalności operacyjnej