Ochrona zdrowia

Nasza propozycja skierowana jest do instytucji administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialnych za tworzenie i realizację polityki zdrowotnej. Tworzone przez nas produkty koncentrują się na:

  • upowszechnianiu usług świadczonych drogą elektroniczną
  • budowaniu dziedzinowych platform usług i rozwoju zasobów cyfrowych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym
  • tworzeniu systemów informacyjno-analitycznych wspomagających zarządzanie ochroną zdrowia

 

Jako jedni z pierwszych realizowaliśmy regionalne projekty e-zdrowia. W roku 2010 przygotowaliśmy projekt techniczny Regionalnego Systemu Informacji Medycznej dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, bazując na regionalnej platformie wymiany danych oraz lokalnych platformach dla zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Dostarczany przez nas System Informacji Medycznej dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wspomaga gromadzenie i analizę danych statystycznych ze wszystkich jednostek ochrony zdrowia w Polsce. W ramach projektów dofinansowywanych przez UE wdrożyliśmy system umożliwiający prowadzenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi i znakowanie donacji zgodnie z normą ISBT 128, który wspomaga działalność regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziały.


Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity