Obsługa kart flotowych

Stworzone przez nas kompletne rozwiązanie do obsługi kart flotowych zapewnia pełną kontrolę tego procesu. Dzięki wprowadzeniu funkcji obsługi floty możliwe jest zacieśnienie relacji ze stałymi klientami instytucjonalnymi. Wdrożenie tego rozwiązania umożliwia także wprowadzenie upustów cenowych oraz bezgotówkowego rozliczania dokonywanych transakcji. 

 

Definiowanie floty własnej odbywa się w systemie centralnym na podstawie umów handlowych zawartych z kontrahentami flotowymi. Nasze rozwiązanie pozwala na wprowadzanie takich uregulowań, jak:

  • ograniczenie listy asortymentowej towarów i usług przypisanych do danej karty flotowej (ograniczenia te mogą być różne dla różnych klientów, a także różne dla różnych kart jednego klienta)
  • możliwość regulowania poziomu rabatów i upustów cenowych
  • wprowadzenie limitu jednorazowego zakupu
  • wprowadzenie limitów okresowych, zarówno wartościowych, jak i ilościowych
  • wprowadzenie dziennego limitu wizyt na stacji paliw (w ramach całej sieci)
  • możliwość awaryjnej wypłaty gotówki przez obsługę stacji

 

Karta flotowa, jaką oferujemy, jest kartą chipową, posiadającą szereg zabezpieczeń, w tym numer PIN i datę ważności. W celu zabezpieczenia transakcji w obrocie bezgotówkowym system centralny został wyposażony również w funkcję blokowania kart. W rozwiązaniu dla płatności floty obcej terminal flotowy/płatniczy jest również czytnikiem danych z karty floty obcej oraz weryfikatorem poprawności kodu PIN (funkcja związana ze współpracą systemu z UTA/DKV). 

 

W transakcjach bezgotówkowych związanych z wydaniem paliwa na podstawie karty flotowej niezwykle ważny jest moduł windykacji. Realizacja funkcji windykacji odbywa się po stronie aplikacji centralnej, współpracującej z systemem księgowo-rozliczeniowym. Moduł ten monitoruje między innymi wysokość kredytu kupieckiego, stopień wykorzystania limitu globalnego i inne informacje związane z zabezpieczeniami transakcji.

 

Unikatowe cechy rozwiązania:

  • zabezpieczenie przed wszelkimi próbami nadużyć w obrocie bezgotówkowym
  • chipowa karta flotowa posiadająca szereg zabezpieczeń
  • obsługa windykacji w obrocie flotowym