Uszczelnienie obrotu paliwami płynnymi

Centralny system monitorowania łańcucha dostaw, magazynowania i dystrybucji paliw płynnych zabezpiecza przed problemami związanymi z wystąpieniem niezgodności w obrocie paliwami. Na podstawie informacji pozyskiwanych z bazy paliw oraz systemów stacyjnych mierzone i określane są rozbieżności ponadnormatywne, co umożliwia szybką reakcję na nieprawidłowości i straty spowodowane ubytkami paliw.


W wyniku analiz przeprowadzonych przez specjalistyczną jednostkę badawczą uzyskaliśmy ważne informacje dotyczące zagrożeń i strat wynikających z obrotu paliwami płynnymi. Wynika z nich jasno, jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć skażenie środowiska naturalnego i straty paliw, a tym samym wzmocnić pozycję rynkową przedsiębiorstw, które wdrożą system uszczelnienia obrotu paliwami płynnymi. 


Podstawowe cechy wyróżniające nasze rozwiązanie:

  • centralne monitorowanie ubytków na stacjach włączonych do programu uszczelnienia obrotu paliwami płynnymi
  • system niezależny od automatyki stosowanej na stacjach
  • zastosowanie elementów sztucznej inteligencji do określenia najbardziej prawdopodobnych przyczyn powstawania ubytków 
  • system automatycznych powiadomień, zalecanych poszczególnym grupom odbiorców w przypadku wykrycia zdefiniowanego zagrożenia
  • przejrzyste raportowanie zawierające przekrojowe dane ze wszystkich elementów systemu
5219_IG_paliwa_UE%20copy.png - 5221_Sygnity_paliwa_UE.png - 5220_UE_flaga_paliwa.png - 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.