Zarządzanie siecią stacji

Proponujemy rozwiązanie wspierające zarządzanie siecią stacji paliw, które pozwala skuteczne monitorować i administrować pracą dowolnej liczby stacji paliw skupionych w jednej sieci. 

 

Centralny system zapewnia m.in. kontrolę cen sprzedaży, pozwala na dokonywanie analiz niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych oraz umożliwia tworzenie własnych systemów kart lojalnościowych i flotowych.

 

Wdrożenie systemu umożliwia:

  • stworzenie repozytorium wiedzy o stacjach, umożliwiającego centralne zarządzanie konfiguracją stacji oraz kontrolę nad sposobem realizowania procesów biznesowych przez stacje
  • centralne zarządzanie uprawnieniami użytkowników oraz rolami stacyjnymi, a także unifikację konfiguracji biznesowej dla poszczególnych modeli (m.in. COCO, CODO, DOFO)
  • rozliczenie stacji i dekretację do systemów księgowych
  • prowadzenie centralnych rejestrów dokumentów, możliwość przeglądania szczegółów dokumentów stacyjnych oraz dowolnego ich grupowania
  • zarządzanie towarami
  • zarządzanie kontrahentami
  • sporządzanie raportów i analiz sprzedaży
  • zarządzanie umowami flotowymi i ich rozliczanie 

 

System centralny to zunifikowany produkt o budowie komponentowej, która pozwala na łatwe dopasowanie go do potrzeb klientów. Zapewnia to możliwość różnicowania ceny sprzedaży produktu i wdrożenia. W skład tego rozwiązania wchodzi również middleware z możliwością wykorzystania poszczególnych elementów systemu w mniejszych sieciach.