PharmaDataBox

PharmaDataBox - rozwiązanie dla rynku farmaceutycznego

Oprogramowanie PharmaDataBox to rozwiązanie narzędziowe umożliwiające przesyłanie i ułatwiające zarządzanie komunikatami do systemu ZSMOPL dla podmiotów raportujących objętych tym obowiązkiem prawnym. Rozwiązanie przeznaczone  jest dla hurtowni farmaceutycznych, podmiotów odpowiedzialnych oraz importerów produktów leczniczych. Głównym zadaniem naszego oprogramowania jest wsparcie narzędziowe podmiotów raportujących w zakresie prawnego obowiązku    przekazywania komunikatów w formacie XML do systemu ZSMOPL. Oprogramowanie PharmaDataBox to rozwiązanie typu stand-alone, które może działać niezależnie od posiadanych systemów IT podmiotu raportującego, co powoduje brak konieczności wprowadzania w nich zmian i narażania się na brak stabilności wykorzystywanych aktualnie rozwiązań. PharmaDataBox może być zintegrowane z posiadanymi przez podmioty raportujące systemami IT w modelu webservice lub w modelu plików wsadowych.

 • tworzenie komunikatów w formacie zgodnym ze specyfikacją ZSMOPL
 • walidację komunikatów przed ich wysyłką do systemu ZSMOPL
 • dwa tryby wysyłania komunikatów - ręczny lub automatyczny
 • podgląd wszystkich wysłanych komunikatów
 • wprowadzanie korekt w przypadku zgłoszenia błędów przez system ZSMOPL
 • tworzenie raportów dla potrzeb kontroli
 • podpięcie klucza autoryzacyjnego z systemu P2
 • przekazywanie informacji do osób odpowiedzialnych o prawidłowym przesłaniu komunikatu do systemu ZSMOPL
 • zarządzanie użytkownikami rozwiązania

Oprogramowanie PharmaDataBox może być udostępnione w formacie usługi dla podmiotu raportującego lub w formacie klasycznej instalacji na infrastrukturze klienta.


Oferta Sygnity w zakresie wdrożenia rozwiązania PharmaDataBox, obejmuje:
 • analiza biznesowa - sprawdzenie kompletności danych w podmiocie raportującym względem specyfikacji komunikatów dla systemu ZSMOPL
 • analiza techniczna - sprawdzenie możliwości integracyjnych i komunikacyjnych posiadanych przez podmiot raportujący rozwiązań IT
 • wdrożenie oprogramowania PharmaDataBox - instalacja i uruchomienie rozwiązania w wybranym modelu wdrożeniowym oraz przeszkolenie przyszłych użytkowników
 • integracja ze ZSMOPL - wsparcie w zakresie podpięcia się pod środowisko ewaluacyjne EWA oraz pod środowisko produkcyjne systemu ZSMOPL
 • utrzymanie i serwis rozwiązania PharmaDataBox - opieka serwisowa nad wdrożeniem oraz wprowadzanie koniecznych zmian w rozwiązaniu (aktualizacja oprogramowania)
 • dostosowanie rozwiązania - rozbudowa funkcjonalna rozwiązania na podstawie zgłoszonych potrzeb podmiotu raportującego
W przypadku zainteresowania ofertą lub spotkaniem, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia lub kontakt z osobą odpowiedzialną za produkt.
Osobą do kontaktu w zakresie rozwiązania PharmaDataBox jest Pan Marcin Zawisza, e-mail: mzawisza@sygnity.pl, GSM: +48-503-031-470.