Praca i pomoc społeczna

Od wielu lat dostarczamy zaawansowane rozwiązania informatyczne dla rynku pracy i zabezpieczenia społecznego, które usprawniają działanie urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organów właściwych SR/FA. 

Nasze produkty wdrażane są we wszystkich powiatowych urzędach pracy (Syriusz, eDOK), wydziałach urzędów wojewódzkich (Viator, SAC), w 5 urzędach marszałkowskich (SR), w ponad 270 powiatowych centrach pomocy rodzinie (POMOST), w ponad 1700 ośrodkach pomocy społecznej (POMOST), a także w ponad 1400 organach właściwych (SR/FA) oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (SAC, AC). 


Publiczne służby zatrudnienia

Oferta zaawansowanych aplikacji skierowana do publicznych służb zatrudnienia obejmuje: aplikację SyriuszStd, która stanowi podstawowe narzędzie informatyczne wspomagające świadczenie usług przez powiatowe urzędy pracy, przede wszystkim na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców....

Zabezpieczenie społeczne

W obszarze zabezpieczenia społecznego obejmującego pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, stypendia, dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz wsparcie rodziny i pieczę zastępczą, posiadamy następujące produkty, wspomagające zadania wykonywane przez pracowników...

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity  

Zobacz także: