Publiczne służby zatrudnienia

Oferta zaawansowanych aplikacji skierowana do publicznych służb zatrudnienia obejmuje:

  • aplikację SyriuszStd, która stanowi podstawowe narzędzie informatyczne wspomagające świadczenie usług przez powiatowe urzędy pracy, przede wszystkim na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców. Oprogramowanie SyriuszStd umożliwia bezpieczną wymianę danych zarówno z innymi aplikacjami wykorzystywanymi przez publiczne służby zatrudnienia, jak i narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi przez inne resorty oraz podmioty
  • RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych) – aplikację, która służy do: składania wniosków o wpis do rejestru w formie elektronicznej, rejestracji i rozpatrywania tych wniosków, drukowania powiadomień dla instytucji o podjętej przez urząd decyzji, ewidencji instytucji szkoleniowych, gromadzenia danych historycznych o instytucjach szkoleniowych, generowania raportów umożliwiających czytelną prezentację danych 
  • ZC (Zatrudnienie Cudzoziemców) – aplikację usprawniającą proces obsługi wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Polsce
  • MZ (Monitoring Zawodów) – podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze bezrobocia, stosowanych aktywnych i pasywnych programach przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych skutków, a także o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy
  • PSZ.eDok (Elektroniczny Obieg Dokumentów) – produkt pozwalający na uporządkowanie prac związanych z obsługą spraw prowadzonych w urzędzie
  • SEPI (Samorządową Elektroniczną Platformę Informacyjną) – rozwiązanie pozwalające na elektroniczną i bezobsługową wymianę danych pomiędzy jednostkami rynku pracy, pomocy społecznej oraz urzędami miast i gmin
  • AC (Aplikację Centralną) – centralny system gromadzący dane o beneficjentach rynku pracy
  • ESP (Elektroniczną Skrzynkę Podawczą), stanowiącą publiczny środek komunikacji do przekazywania informacji w formie elektronicznej przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej 
  • infoKadra (System Informacji Zarządczej) – narzędzie analityczno-raportowe przeznaczone dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej