Resorty rządowe

Od wielu lat współpracujemy z jednostkami administracji centralnej przy ich informatyzacji. Oferujemy aplikacje zaprojektowane pod kątem konkretnych potrzeb i zadań, dostarczamy rozwiązania integracji systemowej, jak również instalujemy sieci LAN/WAN oraz zapewniamy niezbędny sprzęt.

 

Wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji realizujemy projekty umożliwiające wdrożenie nowego modelu obsługi administracyjnej obywateli, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dotyczą one takich obszarów, jak: ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dowody osobiste. Wytwarzane i wdrażane przez nas systemy funkcjonują zarówno na poziomie rejestrów centralnych prowadzonych przez MSWiA, jak i organów administracji terenowej.

 

Jednym z takich rozwiązań jest system ZMOKU – Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika – przeznaczony do wspierania zadań organów gminy dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego z wykorzystaniem usług systemów centralnych (System Rejestrów Państwowych – PESEL i OEWiUDO). 

 

Komponenty systemu:

  • ZMOKU-EL – aplikacja przeznaczona do obsługi ewidencji ludności
  • ZMOKU-SDO – aplikacja zapewniająca obsługę dowodów osobistych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych („starą”)
  • ZMOKU-DO – aplikacja zapewniająca obsługę dowodów osobistych zgodnie z ustawą o dowodach osobistych („nową”)
  • ZMOKU-SC – aplikacja przeznaczona do obsługi aktów stanu cywilnego

 

Dzięki kilkuletniej partnerskiej współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym możemy zaoferować technologie i rozwiązania wspomagające prowadzenie różnego rodzaju badań ankietowych i statystycznych. Wymagają one pozyskiwania danych bezpośrednio w terenie (drogą wywiadu z respondentem, z wykorzystaniem terminali mobilnych i formularzy elektronicznych) i gromadzenia ich w centralnej bazie danych w celu późniejszego przetworzenia i opracowania wyników.

 

Świadczymy pełen zakres usług – konsultacje, analizę wymagań i budowę aplikacji, dostawę i konfigurację infrastruktury, kompleksowe wdrożenie oraz serwis i utrzymanie rozwiązań. Kompetencje naszych ekspertów oraz najwyższa jakość opracowanego i wdrożonego przez nich Systemu ASPIS zostały potwierdzone podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 oraz Narodowego Spisu Powszechnego 2011. 

 

Nasze rozwiązania były wykorzystywane w Narodowym Spisie Powszechnym 2011 przez rachmistrzów spisowych na terenie całego kraju (25 tysięcy użytkowników jednocześnie). Terminale mobilne, z których korzystali rachmistrzowie, umożliwiły bezprzewodową wymianę danych i komunikację głosową z Wojewódzkimi Biurami Spisowymi.


Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity  

Zobacz także: