Analityka sprzedażowa

Nasza współpraca z największymi w branży Retail klientami przyczyniła się do powstania autorskiego narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji na podstawie danych zgromadzonych w różnych systemach. Jest to rozwiązanie klasy Business Intelligence, które stanowi centralne źródło analityczno-raportowe przedsiębiorstwa – odpowiednie dla każdego, kto chce usprawnić raportowanie w swojej firmie.

 

Główną ideą tego rozwiązania jest zgromadzenie w jednym miejscu kluczowych danych z całej sieci sprzedaży, które można następnie w prosty sposób analizować. Istotnym czynnikiem, który wyróżnia nasz pomysł, jest możliwość monitorowania i analizowania danych w wielu perspektywach jednocześnie. Dzięki zastosowaniu mechanizmów oczyszczania danych prezentowane informacje są wiarygodne i umożliwiają skuteczne podejmowanie decyzji biznesowych. 

 

Dodatkowym atutem jest możliwość przeglądania danych w arkuszu MS Excel, co likwiduje ograniczenia związane z interfejsem użytkownika, a jednocześnie umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału wielowymiarowości.

 

Korzyści, jakie daje wdrożenie systemu:

  • możliwość raportowania przekrojowego, bez względu na źródło systemu
  • szybkie raportowanie dzięki raportom w czasie rzeczywistym 
  • przyjazny interfejs użytkownika oparty na tabelach MS Excel
  • wiarygodne raportowanie w trybie on-line w jednej bazie danych
  • bezpieczeństwo dostępu do danych dzięki rozbudowanemu modelowi uprawnień 

 

Narzędzie to wielokrotnie dowiodło swojej skuteczności. Dzięki logice systemu i pełnej integracji z podsystemem zarządzania informacją możliwe jest udostępnienie w jednym miejscu szerokiemu gronu specjalistów zawsze aktualnych raportów i danych. Inaczej niż w standardowych sposobach raportowania – wszystkie raporty historyczne, bieżące, dotyczące transakcji i wskaźników dostępne są z poziomu jednego interfejsu i z wykorzystaniem jedynie przeglądarki internetowej.