Zarządzanie logistyką

Informatyczny system zarządzania ruchem pojazdów gwarantuje kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem firmy. Jego funkcjonowanie pozwala uporządkować, zautomatyzować i przyśpieszyć wszystkie procesy związane z procedurą kontroli ruchu transportowego i pieszego. Umożliwia on również efektywniejsze planowanie i prowadzenie operacji logistycznych, optymalizuje wykorzystanie zasobów ludzkich, a także skutecznie chroni mienie firmy. 

 

System zarządzania ruchem znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach, w których występuje ruch pieszych i pojazdów, a towary są pobierane lub dostarczane przez firmy zewnętrzne. Procesy te wymagają nie tylko posiadania sprawnych procedur logistycznych, ale i najlepszego zabezpieczenia kontrolowanego terenu przed kradzieżami.

 

Dzięki zastosowaniu systemu możliwe są: 

  • kontrola ilości pojazdów na terenie zakładu i oczekujących przed zakładem
  • kontrola czasu pobytu osób i pojazdów w wyznaczonych strefach dostępu oraz ruch jednostek pomiędzy kolejnymi punktami kontrolnymi
  • kontrola efektywności i poprawności operacji logistycznych
  • prowadzenie analiz powiązań pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami ze szczególnym uwzględnieniem regularnych zależności
  • wprowadzenie raportowania i analiz różnych charakterystyk efektywności pracy poszczególnych pracowników i całego zakładu
  • zmniejszenie ilości strat oraz kradzieży towaru
  • zwiększenie skuteczności zarządzania dzięki planowaniu i bieżącemu sterowaniu kluczowymi procesami logistycznymi w systemie 
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, klientów oraz realizowanych procesów, a co za tym idzie podniesienie wiarygodności przedsiębiorstwa, zwłaszcza wśród zagranicznych kontrahentów
  • zwiększenie efektywności i jakości obsługi klienta oraz skrócenie czasu obsługi

 

Nasze rozwiązanie ma budowę modułową, pozwalającą na szybkie zmiany i dostosowanie go do potrzeb klienta. Oprócz modułów kontroli i zarządzania ruchem w skład pakietu oprogramowania wchodzą również systemy monitorowania za pośrednictwem GPS i system zarządzania powierzchnią magazynową klasy WMS.