Zarządzanie siecią i punktami sprzedaży

Oferowane przez nas rozwiązania przeznaczone dla sieci sprzedaży detalicznej gwarantują skuteczne zarządzanie zarówno siecią sprzedaży, jak i punktem sprzedażowym – niezależnie od modelu biznesowego. Nasz system wspiera wszystkie obszary działania biznesu: zarządzanie asortymentem, cennikami, kontrahentami, punktami sprzedaży i uprawnieniami użytkowników oraz pozwala na rozwijanie współpracy z dostawcami. Ułatwia także raportowanie wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w modułach sprzedażowych. Pełne rozliczenie sprzedaży, naliczanie prowizji, weryfikacja dokumentów oraz zapasów produktów w sieci sprzedażowej to jego podstawowe zadania. System centralny stanowi bazę wiedzy o punktach sprzedaży i umożliwia lepszą kontrolę oraz zarządzanie procesami biznesowymi. 

 

Korzyści, jakie daje wdrożenie systemu:

  • sprawne zarządzanie siecią punktów sprzedaży detalicznej
  • zwiększenie kontroli nad punktami sprzedaży, przy zmniejszeniu kosztów
  • rozwój jednolitej polityki sprzedaży towarów 
  • dostęp do pełnych danych rejestrowanych w punkcie sprzedaży
  • centralna kontrola zapasów 
  • centralne rozliczanie sprzedaży i dostawców
  • prowadzenie centralnej księgowości
  • wyznaczanie nowej polityki handlowej
  • sprawdzanie skuteczności obecnej polityki towarowo-cenowej

 

System posiada budowę modułową, która ułatwia idealne dostosowanie rozwiązania do potrzeb każdego klienta – zarówno przy obsłudze niewielkiego punktu handlowego, jak i dużej sieci. Niezależnie od rozproszenia (centrala, oddziały, hurtownie, magazyny, punkty sprzedaży) system jest całkowicie zintegrowany i spójny.